Project Description

Nedladdningsbar e-bok

Från köpresa till värderesa

En b2b-bok för dig som siktar på att utveckla ditt varumärke och strävar efter att nå den nya generationens b2b-köpare. Boken behandlar 6 olika områden som är högaktuella för dig som jobbar med försäljning och marknadsföring inom business-to-business, och vill generera leads i en högre takt med hjälp av inbound marketing.

När du laddar ner guiden får du:

– Tips på tillvägagångssätt för att definiera ditt eget varumärke
– Förståelse för b2b-köparna och vad som driver de
– En metodik för värdeskapande i de digitala kanalerna
– En lista på kompetenser som behövs i din organisation för att skapa värde i alla steg
– Tips på hur du ska tänka kring din inbound marketing-strategi