Dagens gäst – Malin Orebäck

Vi prata tjänstedesign eller tjänsteutveckling med Malin Orebäck som är designstrateg på företaget Veryday. Veryday är världsledande inom produkt och tjänstedesign och har varit aktiva inom området under 40 år. De expanderar fortfarande och har nyligen öppnat kontor i USA och Asien.

Vi prata om vikten av att utveckla tjänster i samarbete med sina kunder. Att tänka utifrån och in. Malin går igenom de fyra hörnstenarna man skall hålla sig till när man skall vara mer kundfokuserad när man utvecklar sina tjänster.

Kundfokuserad tjänstedesign är en naturlig förlängning när man börjat med content marketing och social selling. Om man som företag lyckas börja tänka utifrån och in och skapar en öppen och bra dialog med kunderna skall man naturligtvis använda samma metod när man utvecklar sina tjänster.

4 hörnstenar för tjänstedesign

Engagera rätt människor i projektet

Det är helt avgörande att du får med rätt människor på ditt företag i denna process. Precis som när det gäller content marketing, är detta en sak som spänner över en rad olika funktioner. Det är viktigt att alla är representerade så att slutresultatet blir gemensamt och förankrat.

Prata med kunderna

Ta reda på deras drivkrafter, inte bara om de är nöjda. Det är bra med med NKI men det räcker inte. Det är helt avgörande att blanda in kunderna för att få deras hjälp när man designar sin tjänst. När något väcker känslor är det viktigt. Du kan få reda på vad det är om du bjuder in kunderna. Tänk utifrån och in tillsammans med dina kunder.

Testa tidigt och gör prototyper

Lägg inte ner en massa tid internt på lösningar som du inte vet håller. Gör små test tillsammans med kunderna. Du behöver inte komma fram till den slutgiltiga lösningen men diskussionen kring din prototyp kommer ge mycket värdefull kunskap. Gör det tillsammans med kunden, Dialogen är det viktiga.

Visualisera

Säkerställ att ni har samma bild av vad som skall göras och vilket målet är. Visualisera för att få fram den gemensamma bilden. Det är lätt att missförstå textbeskrivningar så använd bilder och modeller.

Vill du uppgradera din marknadsföring?

Från enstaka kampanjer till din kompletta digitala avdelning. Vi skräddarsyr lösningar som lyfter din marknadsföring.

Senaste inläggen

 • En guide för marknadschefer om MA och CRM-system

  Digital Marknadsföring, Hubspot

  Från implementering till ROI: En guide för marknadschefer om MA och CRM-system

  Från implementering till ROI: En guide för marknadschefer om MA och CRM-system

 • Försäljning, Webinar

  Öka din marknadseffektivitet med AI – Livestream med Business Reflex

  Öka din marknadseffektivitet med AI – Livestream med Business Reflex

Senaste poddavsnitten

 • Podd #225 – New model selling

 • Podd #224 – Marknadsföringen ger ingen effekt

 • Podd #223 – Marknadschefens omöjliga jobb

 • Podd #222 – Hållbarhet som konkurrensfördel – Ett samtal med Erik Hedén

 • Podd #221 – Framtidens CRM – Optimering och AI med Anders och Lars

 • Podd #220 – Skapa alignment mellan marknad och produktledning

 • Podd #219 – Att växa snabbt och smart: Lärdomar från Brightbids framgångsresa inom AI och adtech

 • Podd #218 – AI-revolutionen inom Försäljning och Marknadsföring