Sälj- & Marknadspodden

Podd #223 – Marknadschefens omöjliga jobb

Senaste podcasten där vi går på djupet med utmaningarna för marknadschefer inom B2B. Från höga förväntningar till AI-integration, vi täcker allt!

 

Sälj och Marknadspodden

Välkommen till ett nytt avsnitt av Sälj- & Marknadspodden!

I detta avsnitt utforskar Lars Dahlberg och Anders Hermansson de utmaningar som marknadschefer inom B2B ställs inför idag. De diskuterar det ökande ansvaret, behovet av att vara både strategisk och operationell, samt de svårigheter som följer med den snabba tekniska utvecklingen och implementeringen av AI.

Lars och Anders tar upp vikten av att ha en tydlig plan, att prioritera uppgifter och att skapa en strukturerad process för att driva arbetet effektivt. De delar även värdefulla råd för att navigera dessa utmaningar och skapa en effektiv marknadsföringsstrategi.

Lyssna på detta avsnitt för insikter, tips och inspiration för att ta itu med de utmaningar som marknadschefer står inför idag.

Anders Hermansson [00:00:04]:
Hej och välkommen till Säljmarknadspodden.

Lars Dahlberg [00:00:07]:
Nytt format för oss, men

Anders Hermansson [00:00:09]:
det ska bli kul. Vi tänkte vi skulle köra lite mer så här

Lars Dahlberg [00:00:12]:
pang på rövbetan. Få formatet lite kortare och intensivare.

Anders Hermansson [00:00:19]:
Ja, kort och kärnfullt. Vi tänkte snacka om ett kärt ämne idag. Det är nämligen att marknadscheferna har fått ett omöjligt jobb.

Lars Dahlberg [00:00:27]:
Ja utvecklingen runt det här och marknadschefens ansvar inom B2B har ju snurrat på nu många många år här och men nu har det väl liksom tycker jag hamnat I ett läge där det har blivit ett ganska omöjligt jobb. Det är så otroligt många saker man måste ha kunskap om och det är så många grejer man måste kunna dribbla med parallellt och så kommer liksom det här med AI som en som ett lök på laxen så måste man bli jätteduktig på det också.

Anders Hermansson [00:00:51]:
Ja just det och sen tycker jag att marknad har väl inom B2B alltid varit en kombination av att det finns höga krav på att allt ska mätas och det ska bli lids och så vidare. Och sen är man sladskratt också för lite av varje. Man vill gärna ha liksom marknadsfolk till hands för vad som än kan hända. Ja men vi ska göra konferens. Men det kan ju du. Då kan du organisera den. Du jobbar ju på marknad. Ja det blir en självklarhet.

Lars Dahlberg [00:01:17]:
Och när det här B2B-bolaget som man är marknadschef för dessutom växer då kommer det till en massa saker hela tiden som man förväntar sig att det naturligt hamnar hos marknadschefen av alla möjliga olika slag. Så ska man leverera ett resultat och så ska man vara väldigt väl alignat med sälj.

Anders Hermansson [00:01:35]:
Säljeavdelningen växer och växer och växer. Man anställer nya säljare men ingen mer resurs till marknad. Det ska på något sätt.

Lars Dahlberg [00:01:41]:
Man ska kunna mäta sina resultat och överlag så ställs det högre krav på alla möjliga tänkbara sätt och det har gått väldigt fort de här senaste åren och nu är det liksom ni ska inte säga overflow och man tänker sig att jag är marknadschef och så ska man förstå allt detta och kunna dribbla med allt detta både strategiskt och operationellt och vara till hans liksom.

Anders Hermansson [00:02:02]:
Är vi framme vid en punkt eller har vi passerat punkten då det här allt I allo personen alltså någon sorts bläckfisk rent kompetensmässigt klarar av att köra marknad?

Lars Dahlberg [00:02:13]:
Ja det är absolut passerat.

Anders Hermansson [00:02:15]:
Det är passerat?

Lars Dahlberg [00:02:16]:
Ja. När man tittar lite grann på hur försöker då marknadschefer som vi träffar att hantera den här situationen. Och jag menar,

Anders Hermansson [00:02:26]:
det är

Lars Dahlberg [00:02:27]:
ju inte helt ovanligt då, man försöker anlita någon byrå eller några byråer för att hjälpa till lite här och var där man inte själv har kanske kompetens så testar man med det men det är inte så himla lätt att få det att funka och bli koordinerat och leverera kvalitet.

Anders Hermansson [00:02:49]:
Nej, precis. Man försöker kompensera för olika kompetensluckor då. Men sen måste man ju ha budget och göra det också.

Lars Dahlberg [00:03:00]:
Ja, precis. Då har man kanske då lyckats tjata sig till då. Annars så blir det svårt.

Anders Hermansson [00:03:06]:
Nej, för jag tänker om det är från ledningen, de som har anställt den, har liksom en, vad ska jag säga, en dröm om att nu är du på plats. Nu får ju du köra på.

Lars Dahlberg [00:03:17]:
Ja det börjar ju där, man får ju totalt overflow och så försöker man tjata till sig lite pengar och så tar man in lite extra konsulter. Men jag tycker en utmaning som ofta hamnar där, det är ju att det är svårt att koordinera. Framförallt hänger ju allting som görs oftast ihop väldigt väl och det blir svårt att få det liksom att hänga ihop och leverera mot något slags resultatförväntan många gånger tänker jag. Det blir ju som rätt så stökigt det där.

Anders Hermansson [00:03:42]:
Jag brukar prata om två KPI inom bytebi marknadsföring. KPI 1 det är när vdn tittar in på marknadsavdelningen och frågar så här, händer det något? Oj, då visar man, titta jag svettar så här, svettpärlor I pannan, kolla jag jobbar, jag jobbar, jobbar över jättemycket, så här, ja det är bra. Gör en till och så stängs dörren. Och sen framåt Q3 när det börjar dra ihop sig, då kommer vdn öppna vdn dörren igen och undrar ursäkta vad ger det här egentligen? Då är KPI 2, då är frågan vad är det för ROI på all den här marknadsföringen som vi gör? Vi har inte fått in några affärer än och så vidare. Och det där är ju, då får man ju panik som marknadsledare, för man liksom inte har hunnit fundera över ROI på allting, för man bara har skottat elände fram till Q3.

Lars Dahlberg [00:04:31]:
Ja, exakt. Och då, och ibland blir det då så att man tänker så här, det kanske går bättre då om jag försöker avställa egen personal, men då blir det en helt annan budget kanske och ett helt annat ansvar. Jag tycker att en del som har träffats som har försökt Det är inte så lätt att producera resultaten I alla fall. Det blir svårt liksom att ha egen personal som levererar resultat. Det är ganska tufft liksom att verkligen få en B2B-marknadsföring att leverera när det ska vara liksom helt aligned med sälj och det är inte så himla lätt att få till det med alla tänkbara kanaler och tuff konkurrens I etan och allt möjligt liksom. Och det ska funka med system och det ska vara extremt bra webbar som är konverteringsvänliga och man måste förstå hur man ska använda sina kanaler på ett vettigt sätt för att det ska bli en bra ROI och lalalala. Så det är ju verkligen inte lätt att få till ett resultat även fast man då kanske går vägen med att prova med egen personal och egen personal har ju liksom sina utmaningar så att det är inte lätt liksom.

Anders Hermansson [00:05:33]:
Även om vi ska inte vara biased här och bara sälja in att man borde ha en virus som gör allt. Varför vill jag det? Utan det är ju det finns ju olika sätt att lösa det här på. Men men jag tänker att det är en stor utmaning att man måste hoppa mellan strategi och göra synnerligen liksom operationella grejer. Det finns ingen. Man måste ju verkligen hantera båda och så finns det så här. Det är så skiftande krav också. Det kan vara I början på året då avkrävs man marknadsplaner och budgeter och det ska vara ner på öret liksom I Excel filer och annat. Sen när tiden börjar gå då ska man hoppa när någon skriker hoppa att de har kommit på att vi ska köra köra.

Anders Hermansson [00:06:14]:
Vi ska vara med på en mässa på torsdag och så vidare utan framförhållning. Så det är liksom det finns en jäkla utmaning I skiftande krav tycker jag och sedan också att man på något sätt jobbar med en annan tidshorisont än säljesidan.

Lars Dahlberg [00:06:32]:
Ja det är otroligt spännande som du säger där med strategi. Det kan ju, det är också vanligt att det kommer ner på tekniska nitty gritty detaljer nu för tiden också eftersom det är så mycket teknik och programvaror och sånt som marknaden måste kunna hantera, som man måste kunna lösa. Man kanske bara stannar alltihop av någon liten teknisk anledning. Och ja, nej det är inte lätt. Ja, så kommer liksom det här AI-tåget då, vad ska man göra med det då? Ja, då förstår man ju liksom att Här finns det ju en potential att effektivisera naturligtvis med AI. Marknad och sälj ligger ju lite grann I framkant här när det gäller möjligheter kring AI. Så som mycket av resonemangen går idag, och det som händer kring chatt-GPT och annat. Hur gör man då? Ja, då ska man börja skaffa sig lite AI-baserade verktyg och börja använda chattgpt på något sätt och få till det där.

Lars Dahlberg [00:07:26]:
Men det är inte så lätt det heller. De vet inte vilka verktyg och lär sig dem och förstår hur man ska använda dem.

Anders Hermansson [00:07:31]:
Och sen har du ju liksom det här med förväntningarna igen då. Då har ju alla hört att det är ju bara att skriva in I Chatsgrupp 3 att du vill ha en bloggpost och så kommer den. Varför tar allting så lång tid för och så vidare. Så då har man… Det finns en jättemöjlighet I de här AI-verktygen, men samtidigt så har ju liksom förväntningarna kanske då gått totalt I taket från människor som inte insatta. Så det är en intressant, då blir det liksom en, då blir det en utmaning I alla fall.

Lars Dahlberg [00:07:59]:
Ja, Ska vi se om vi kan ge lite råd?

Anders Hermansson [00:08:03]:
Vi har ju naturligtvis en lösning på allt

Lars Dahlberg [00:08:06]:
det här. Självklart. Jag tror att på nåt sätt blir det, som vi beskriver situationen, att ditt syfte eller ditt ansvar far liksom I väg väldigt mycket och förväntan på dig far I väg väldigt mycket och du tappar liksom kollen på vad är egentligen syftet och hänger det egentligen ihop med företagets utveckling Och hur hänger det ihop med företagets mål? Så jag tror att man måste titta tillbaka och titta på att det här är mitt ansvar nu. Och fräsa upp det, vad är egentligen syftet med det här ansvaret som jag har? Hur ska det hänga ihop? Och även titta på det här med dina mål och så, hur det ser ut faktiskt. För att när det blir den här typen av situation då hjälper det mig att tänka på det väldigt mycket. Vad är egentligen mitt ansvar att linea det I vår organisation och vad är det för mål jag egentligen har att linea det I vår organisation för att man sen

Anders Hermansson [00:09:09]:
så verkligen sätter det upp I kanten. Då blir det liksom det här med, vad är det för mål du har? Ja men då är det jättelätt att säga, vi ska generera 100 MQL I månaden. Det är helt orealistiska siffror oftast. Det jävla är att ju sämre säljningen på stängda affärer- ju högre blir målet på marknad. Man måste generera fler leads om säljprocessen inte funkar. Men sen är det också så här… Vad är mina mål? Det är ju bland annat att det finns till hands när det behövs någonting internt eller externt. Vi ska trycka upp nya t-shirter med vår egen logga på till personalen.

Anders Hermansson [00:09:43]:
Ja det handlar ju på marknad. Det gäller ju då att ta med de grejerna I uppdraget. Precis. Så att det inte bara står Leeds där. Och sen så jobbar man I gällsel för att det kommer hundra andra grejer.

Lars Dahlberg [00:09:55]:
Just det. Och då måste man liksom inventera. Vad är 17? Är det jag eller, ja, vad är det min funktion gör idag då för någonting. Och jag tror vi ofta kommer just fram till det här som vi pratar om nu att det är väldigt mycket mer saker än vad man kanske tror eller vad andra tror på företaget. Utan mycket av det här det bara liksom händer. Så verkligen inventera det. Listan kommer att bli lång och sen handlar det ju som vanligt om att kanske prioritera då eller fundera på hur det ska. Men det är ju inte bara liksom en själv, utan man måste ju också, tror jag, titta rätt mycket på vilka är jag faktiskt beroende av? Det tycker jag ofta man upplever att marknad är väldigt beroende då utav många I företaget.

Lars Dahlberg [00:10:38]:
Inte kanske så väldigt mycket men lite nu och då på olika sätt för att man inte ska köra fast. Och titta på det också för att om du inte kan ha koll på det och få liksom rätt respons kopplat till dina beroenden då då blir du liksom stress och du kör fast du kommer inte klara av att leverera på det här syftet och mot de här målen Och ju mer man tar på sig eller får ansvar för det, så fler blir man liksom beroende av.

Anders Hermansson [00:11:06]:
Ja, men det är intressant också. Kunde man inte jobba på att vända logiken så att hela företaget förstår att de är beroende av marknad? Och inte marknad hela tiden ska vara beroende av alla andra springa efter och jaga. Vad är det för logik här egentligen? Vi måste liksom stärka upp marknadsavdelningen som marknadschefens roll här I bolaget. Det är supercentralt.

Lars Dahlberg [00:11:28]:
Jag tror när man sitter ner och gör den här typen av övning kanske lite för sig själv då, så inser man att det finns vissa hinder. Det finns vissa saker som är avgörande hinder som står I vägen för dem som man måste liksom få bort. Jag tror mycket på att titta på liksom de hindren och försöka se till att lösa dem. Det kan handla om olika typer av förutsättningar kring system, det kan handla om olika typer av förutsättningar kopplat till budgetar, det kan vara förutsättningar kopplat till kompetens och så vidare som bara gör att det här går inte helt enkelt. Men får man bort dem så blir det liksom ett mycket mycket mer smooth.

Anders Hermansson [00:12:08]:
Om man hittar en modell och förklara för sina kära kollegor vad det är som egentligen krävs för att det ska bli jättebra marknadsföring och bra resultat. Då kan man använda den. Där har vi gjort in en löken. Det var ju som varumärkes plattformen I mitten. Man måste kunna förstå vad bolaget står för. Och sedan har man ju då vad heter det erbjudandet som man måste förstå. Man måste veta hur man vad är det man säljer egentligen? Vad är det man bidrar med I världen? Och sen behöver du då rikta in det till en idealkund som man vet vilken målmarknad man ska gå på som man inte hattar. Så inte senast senast genomförda affären är strategin framöver.

Anders Hermansson [00:12:48]:
Och sen har du liksom vem som är köparen, vad är det de drivs av? Och sen så när du väl har koll på alla de där grejerna, då måste du ha som du sa också inledningsvis då vettigt systemstöd som fixar den här processen. Sen kan du dra igång. Man vill ju inte ha allting på plats på en gång, men har man bara de där grejerna och kan visa upp kartbilden så att vi ligger på ungefär två av fem på varumärke. Det är lite så här, vi har blått och en lågga visserligen, men resten är odefinierat. Då kommer det ju att få en återverkning på hur tydliga vi är när vi kommunicerar. Vi kan leva med det nu, men vi vet att vi har någonting till du där.

Lars Dahlberg [00:13:23]:
Jag är som du inne på en jätteintressant sak, det är det här med process. Om jag är bara er själv, då kanske jag inte behöver så jättemycket process, men om jag är involverad med andra på företaget eller andra utanför företaget eller har anställda också som är involverade, då är ju den här processen väldigt avgörande att driva liksom en strukturerad process för att göra det här arbetet liksom effektivt och genomförbart och ha liksom en en sådan på plats.

Anders Hermansson [00:13:49]:
Ja, och sen och sen just alla de där andra som är inblandade, de gör det på övrig tid med vänster hand när de inte har något annat för sig ungefär. Så det ställer ju extremt höga krav på projektledning och respekt för att uppgifter ska slutföras I tid eftersom det är lite grann sekundärt.

Lars Dahlberg [00:14:07]:
Det tror jag verkligen på. Bara införa en strukturerad arbetsmetod och process innan det är för sent. Innan man behöver den ska man ha den. För sen när det väl drar iväg sen och ansvaren ökar och fler och fler blir involverade då blir det för sent inför processen. Det blir jättestökigt.

Anders Hermansson [00:14:27]:
Och sen ett jobbsökatips till folk. Om man jobbar med marknadsföring idag och skulle jättegärna vilja ha det här marknadschefsjobbet inom Business to Business då ska man vara väldigt noga när man söker jobb och få klart för sig vilka andra som kommer att jobba med marknadsföring på det där företaget. Jag har blivit för många år sedan kommer jag vara erbjuden. Men du kommer bli nordisk marknadschef för det amerikanska bolaget. Sverige, Norge, Finland, Danmark ska du basa över. Vad kul. Vilka är mitt team? De bara team? Nej, det är du. Jag sa ja.

Anders Hermansson [00:15:05]:
Nej, tack. Det är helt. Det finns ju många företag som säger, nej men det är ju, vi har ju Norden är någonting och vi har en person som kör det. Det blir jättebra. Så man måste ha koll på hur seriös satsning på marknadsföring är på det bolag man ska börja på. Och om det finns något budget också. Ungefär vad är det för marknadsbudget ni räknar med att ha förutom min lön? Det vore bra att veta. Kommer det flummiga svar på det då ska man passa sig jävligt noga för då kommer man bli utbränd inom nio månader och må dåligt och sluta.

Lars Dahlberg [00:15:37]:
Ja och sen kommer man in då på det här med AI-biten då och då har ju säkert de flesta börjat prova att göra någonting eller man har något verktyg som använder AI på ett smart sätt. Men här handlar det ju om att skapa sig en långsiktig strategi och plan för hur man ska utveckla AI I någon sorts strukturerade steg, inte bara hoppa på allting som dyker upp. Då är det ju återigen, vad är det här jag gör ofta som konsumerar mycket tid som går att effektivisera, hjälpa varje och fokusera på de sakerna. För det är ju då den stora potentialen oftast infinner sig när det är sånt som tar mycket tid idag.

Anders Hermansson [00:16:17]:
Ja just det, och det kan vara grejer som man inte har tänkt

Lars Dahlberg [00:16:20]:
på. Absolut.

Anders Hermansson [00:16:21]:
Och sen så kan det vara bra tips också att testa om och om igen. Att man inte ger, om man ger ChatGPT en chans och så misslyckas man, då har man kanske fel på sin prompt, eller också så är det så att nästa uppdatering av modellen kommer att knäcka det där så att man behöver liksom det är ungefär som att ha en medarbetare som kompetensutvecklar sig helt plötsligt kan han eller hon någonting som inte kunde igår.

Lars Dahlberg [00:16:42]:
Ja, när man har en organisation runt omkring sig så är det så otroligt mycket mindset grej liksom man måste jobba med jättemycket också än att bara komma på vad man kan göra och sätta igång och göra det.

Anders Hermansson [00:16:51]:
Så är det.

Lars Dahlberg [00:16:52]:
Jaha ju. Lite kortare format. Vi tänker att, ja, så där ser det ut lite, och lite våra tankar och idéer om hur man kanske kan kunna flytta sig framåt som stressad modern marknadschef inom VTB och kanske få sova lite bättre om natt.

Anders Hermansson [00:17:10]:
Vi hoppas att vi har gjort två saker. Att vi visar att det finns folk som förstår att det är ett jobbigt jobb och sedan kanske på något sätt skänk lite inspiration kring vilken ände man skulle börja I. Inventera vad som faktiskt ligger på ditt ansvar så att du får upp hela bilden. Det tror jag är en jättebra början. Ta det därifrån och sen får man hitta på resten efterhand.

Lars Dahlberg [00:17:30]:
Bra. Kära marknadschefer, lycka till därute. Ni är bäst helt enkelt.

Anders Hermansson [00:17:35]:
Exakt, och vad ni gör där ute så ska ni vara relevanta. Bra, hej då!

Vill du uppgradera din marknadsföring?

Från enstaka kampanjer till din kompletta digitala avdelning. Vi skräddarsyr lösningar som lyfter din marknadsföring.

Senaste inläggen

 • En guide för marknadschefer om MA och CRM-system

  Digital Marknadsföring, Hubspot

  Från implementering till ROI: En guide för marknadschefer om MA och CRM-system

  Från implementering till ROI: En guide för marknadschefer om MA och CRM-system

 • Försäljning, Webinar

  Öka din marknadseffektivitet med AI – Livestream med Business Reflex

  Öka din marknadseffektivitet med AI – Livestream med Business Reflex

Senaste poddavsnitten

 • Podd #225 – New model selling

 • Podd #224 – Marknadsföringen ger ingen effekt

 • Podd #223 – Marknadschefens omöjliga jobb

 • Podd #222 – Hållbarhet som konkurrensfördel – Ett samtal med Erik Hedén

 • Podd #221 – Framtidens CRM – Optimering och AI med Anders och Lars

 • Podd #220 – Skapa alignment mellan marknad och produktledning

 • Podd #219 – Att växa snabbt och smart: Lärdomar från Brightbids framgångsresa inom AI och adtech

 • Podd #218 – AI-revolutionen inom Försäljning och Marknadsföring