Dagens avsnitt av sälj- och marknadspodden handlar om Marketing Performance Management. Det blir allt viktigare att marknad kan följa upp resultat kopplat till ekonomiska nyckeltal och planera sina marknadsinvesteringar effektivt baserat på detta.

Det finns ett antal trender som pekar på att Marketing Performance Management är något som allt fler företag behöver anamma på ett strukturerat sätt. För att lyckas behövs ofta verktyg som stödjer detta sätt att planera och följa upp på.

För att beskriva området Marketing Performance Management (MPM) har vi bjudit in Oscar Nelson som varit med och startat bolaget Musqot www.musqot.com som utvecklar verktyg för MPM. Oscar beskriver nyttan och värdet av MPM samt hur man inför metoder, modeller och system för att effektivisera planering och ekonomisk uppföljning.

Oscar Nelson hittar ni enklast på LinkedIn där ni kan ta kontakt med Oscar om ni är intresserade av en fördjupad dialog kring ämnet.