Den löpande processen anpassas efter kundens behov. I en snabbrörlig start up-miljö krävs högre frekvens för avstämningar och kortare planeringshorisont då mycket ändras snabbt.

I mer etablerade bolag som har en stark kundbas och bevisad product market fit rekommenderar vi arbete i sprintar på två veckor. Varje sprint inleds med ett sprintmöte där Business Reflex förberett förslag på vad som ska görsar under kommande sprint.

Vidare genomför vi strategimöten vid behov. T ex när ett nytt erbjudande ska lanseras. Då går vi igenom målsättningar och strategi för erbjudande och köpare för att på bästa sätt kunna bedriva effektiv marknadsföring.

Vi rekommenderar vidare att man har ett årsmöte för att dra upp riktlinjerna. Mötet hålls bäst efter att en ny affärsplan eller budget satts på företagsnivån. Den utgör ett bra underlag för framtida inriktning på marknadsföringen.