Digital marknadsstrategi 2018-02-27T15:31:52+00:00

Digital marknadsstrategi

En komplett strategi redo att exekveras

Digital marknadsstrategi

Dina köpare är digitala, det behöver du också vara. Starta på rätt sätt med en genomarbetad digital marknadsstrategi.

Vi gör er digitala marknadsstrategi tillsammans med er. I workshops, med intervjuer av kunder och potentiella köpare, analys och slutsatser. Du får en strategi med externt fokus. Inget navelskåderi. Fokus på dina köpare och hur du kan vara relevant för dom. Strategin innehåller det du behöver för att driva modern affärsgenerering. Under strategiarbetet kommer ni även bli väl insatta i hur digital affärsgenerering skall göras i praktiken så att ni kan sätta igång på egen hand.

Jag vill veta mer

Såhär går det till:

 • Startmöte med klarläggande av era mål och ert erbjudande (2 timmar)
 • Workshop kring digital marknadsföring och köpresan (3 timmar)
 • Vi gör telefonintervjuer med 2-3 köpare
 • Personaworkshop kring er viktigaste persona (3 timmar)
 • Vi gör analys och drar slutsatser
 • Workshop kring content, instegsaffär och processen för digital affärsgenerering (4 timmar)

Pris: 70.000 kr

En komplett Digital Marknadsstrategi redo att exekveras

Dina köpare är digitala, det behöver du också vara

Vi gör er digitala marknadsstrategi tillsammans med er. I workshops, med intervjuer av kunder och potentiella köpare, analys och slutsatser. Du får en strategi med externt fokus på dina köpare och hur du kan vara relevant för dom. Under strategiarbetet kommer ni även bli väl insatta i hur digital affärsgenerering skall göras i praktiken så att ni kan sätta igång på egen hand.

Såhär går det till:

 • Startmöte med klarläggande av era mål och ert erbjudande (2 timmar)
 • Workshop kring digital marknadsföring och köpresan (3 timmar)
 • Vi gör telefonintervjuer med 2-3 köpare
 • Personaworkshop kring er viktigaste persona (3 timmar)
 • Vi gör analys och drar slutsatser
 • Workshop kring content, instegsaffär och processen för digital affärsgenerering (4 timmar)

Pris: 70.000 kr

Jag vill veta mer