Vår metod

Ett samarbete för dig
som vill växa

Som din digitala byrå får du en trygg marknadsfunktion som leder och genomför arbetet mot våra gemensamt uppsatta mål. Vår väl beprövade metod hjälper dig att bygga varumärke, generera fler leads, öka close rate och kundlojalitet.

Marknadschef

För oss är det viktigt att ni känner er trygga att lämna den digitala affärsgenereringen åt oss. Er digitala marknadschef kommer ta att helhetsgrepp om er marknadsföring och arbeta både strategiskt och operativt.

Operativt arbete

Vi arbetar med något som kallas Growth Generating Model som alltid säkerställer att vi skapar värde och genererar resultat. Här ingår allt operativt arbete som vi genomför.

Nu sätter vi igång

Ready Steady GO!

Startmöte

Vi går igenom samarbetsformen, mötesbokningar och vilka verktyg vi kommer använda (Trello, Google Drive och Miro bl.a.) Finns det akuta saker som behöver hända nu? Då planerar vi in det!

Teknikmöte

Vi får tillgång till era system så att vi kan göra vårt jobb. Det kan handla om Google Analytics, ert CRM-system, ert Linkedin-konto m.m. Vi hjälper er sätta upp det som saknas.

Digital marknadsföringsbyrå

Strategiworkshops

Vi kommer ha två fullspäckade strategiworkshops tillsammans för att skapa samsyn kring nuläget och målen. Vi skapar strategin för hur ni ska lyckas med tillväxt. Dessa workshops hålls normalt digitalt med hjälp av Miro.

#1

Tillfälle ett kommer att handla om er, ert erbjudande, er organisation och er målmarknad. Det viktiga här är att vi får en gemensam syn på ert bolag. Det brukar även skapa en ökad tydlighet internt hos er.

#2

Tillfälle två handlar om era köpare, deras vardag, utmaningar och framgångsfaktorer. Vi kartlägger de centrala köparna för att veta vilken information som kan vara inspirerande och värdeskapande för dem under deras köpresa.

Marknadsplanen

Efter vår workshop tar vi fram en marknadsplan med aktiviteter för de fyra områdena: Varumärkesbygge, leadsgenerering, ökad close rate och kundlojalitet. Vi säkerställer tillsammans att marknadsföring och försäljning ligger i linje med företagets mål och ambitioner.

Årsmöte & Kvartalsmöte

När ni satt er affärsplan för det kommande året har vi ett årsmöte och sätter riktlinjerna för marknad och sälj. Varje kvartal under året har vi sedan kortare strategimöten för att göra anpassningar. Från dessa viktiga möten görs planen för kommande kvartal. Så att vi alltid prioriterar rätt utifrån era affärsmål.

Sprintar

Vi jobbar i sprintar på två veckor. Varje sprint inleds med ett möte där vi tillsammans går igenom KPI:er och beslutar om de fokuserade aktiviteterna kommande två veckor. Vi kommer aldrig tomhänta till mötet utan har alltid med ett förslag på en plan.

Metod för digital marknadsföring
digitalbyrå case

En ny webb eller en video för bättre konvertering?

För att lyckas med sin digitala marknadsföring och försäljning behöver man se över alla sina kanaler. Ibland behöver hemsidan optimeras så att era kunder hittar er och ibland behövs kanske en video för att hjälpa dem att förstå er produkt. Vi hjälper er med det!

Bakom varje team finns experter inom bl.a. videoproduktion, SEO, webbutveckling och grafisk formgivning. Vi bygger bara webbsidor som du själv kan administrera och utveckla, utan erfarenhet av kodning.

Bred och gedigen kunskap

Webbdesign, webbutveckling, CRM-migrering med Hubspot

Efter en noggrann urvalsprocess valde vi att arbeta med Business Reflex. Deras arbetsprocesser gjorde det enkelt att följa framstegen och underlättade teamarbetet mellan oss. Uppgifter löstes alltid enligt deadlines och med tillfredställande resultat. Vi rekommenderar varmt Business Reflex för liknande uppdrag!

Henrik Ericsson Nodinite

Henrik Ericsson
Nodinite

Komplett transformering inom tre månader

CRM-implementering, samordning av försäljning och marknadsföring, HubSpot-onboarding

Vi inledde samarbetet i november 2021 med målet att gå från traditionell försäljning i Excel till ett fullt implementerat CRM för alla säljare. Vi uppskattar Business Reflex förmåga att förstå och anpassa sig till våra mål, deras vägledning med relevanta produkter baserade på våra mål och budget, stödjande kunskap för försäljningsledning, utbildning och stöd till våra säljare i en kreativ och produktiv miljö. Vi är mycket nöjda med resultaten i denna första fas!

Emil Danielsson
Klimator

Låt oss hitta bästa lösningen för dig.

Boka ett kort möte med en av våra marknadsexperter.