Våra tjänster – Copywriting

Copywriting hjälper dig
att nå fram

För dig som är så otroligt insatt i din produkt är det svårt att beskriva den enkelt. Men för att nå fram måste du kommunicera enkelt. Och strategiskt såklart. Då är det bra att ta hjälp. Eftersom vi jobbar med digital marknadsföring kommer vi såklart väva in SEO i vår copywriting.

SEO-Optimering

Annonstexter

Nativeartiklar

Guider

Bloggar

Vi skriver copy för alla kanaler

Sociala media, pressrelease, nyhetsbrev, bloggartikel, webb, annons, you name it, vi gör det. Oavsett kanal kan vi alltså hjälpa dig nå fram om det så gäller textens träffsäkerhet, call to action eller ranking i sökmotorer.

Vi skriver till just din målgrupp (svenska och engelska) och i vår digitala värld A/B testas och optimeras ständigt. Om vi skriver copy till en hemsida väver vi såklart in SEO och lägger relevanta sökord på ställen vi vet att sökmotorernas spindlar älskar att krypa.

copywriting
copywriting texter

Strategisk copywriting

Copywriting kan ha olika syften och därmed fordras olika strategier och tonaliteter. Oavsett vilken behöver man ha bra koll på sin målgrupp och ett tydligt syfte. Vi erbjuder workshops där vi tillsammans djupdyker i er målgrupp och deras utmaningar.

Vi sätter också upp KPIer på vilka mål vi ska uppnå i vårt arbete. Då går det bra att följa huruvida copyn ger önskad utdelning. Content marketing ligger nära copywriting då båda handlar om budskap och strategier.

Hur ser ett copyjobb ut med Business Reflex?

Eftersom marknadsföringskonsulter på Business Reflex har en bred kompetens inom innehållsskapande hjälper ditt team dig med copywriting i det dagliga arbetet. Ibland krävs specialistkunskap i något ämne, då har vi underkonsulter som kan bistå med en specifik insats.

Kanaler

Vi jobbar i de flesta kanaler redan, så att skriva copy för olika slags kanaler är inget problem för oss. Det som kanske är mest särpräglat är webb då copyn också måste SEO-anpassas.

Personas

För att skriva copy är det viktigt att förstå målgruppen. Vi skriver alltid målgruppsanpassat. I samarbete med oss kommer du erbjudas en persona-workshop där vi djupdyker i din målgrupp och deras utmaningar.

Syfte

Copywriting har alltid ett syfte. Den handlar ju om att påverka. Då fordras olika strategier. Eftersom vi jobbar digitalt har vi genom uppföljning en gedigen kunskap om vad som fungerar.

Berätta om dina utmaningar!

Börja er tillväxtresa genom att boka ett möte med oss. Vi älskar utmaningar och ser fram emot att hitta bästa lösningen för att du ska kunna nå dina mål!

Anders Lars

Några av våra tidigare projekt

  • Artvise – Varumärkesbyggande och leadsgenerering

  • Engineering a safer world

    Prover Technology – Digital marknadsavdelning och webb