Hur kan man följa kundens köpprocess via digitala kanaler?

Digitala kanaler är effektiva när det gäller att driva marknadsföring. Genom att tillhandahålla rätt innehåll till köparen vid rätt tillfälle i den önskade köpprocessen får man ett effektivt sätt att tillfredsställa köparen och samtidigt kunna följa köpprocessen för att kunna driva väl kvalificerade säljinsatser vid exakt rätt tillfälle. För att lyckas med detta behövs moderna verktyg. Dessa kallas för Marketing Automation verktyg. Det har börjat komma en del sådan verktyg som är anpassade för lite olika typer av kunder och behov. Dessa verktyg kan effektiv skapa en kvalitativ leads management process. Det ger också mycket goda möjligheter till att mäta utfallet av marknadsinvesteringar och att säkra en effektiv överlämning mellan marknad och försäljning.

Infor MA

Bilden visar att man jobbar med olika typer av digitala media för att få potentiella köpare att bli intresserade av just ditt innehåll. Dom blir besökare till dig. Nästa steg är sedan att konvertera besökaren till att bli en känd person. Efter detta har gjorts betraktar vi personen som ett Prospect. Detta gör man genom att erbjuda innehåll i utbyte mot personens mail adress. Nu handlar det inte om att sälja på den potentiella köparen utan att ge den potentiella köpare rätt innehåll som stödjer köparens önskade köpprocess. När köparen är tillräckligt intresserad och rätt typ av köpare för vårt bolag kopplar vi in sälj. Vi går nu över till fasen Market Qualified Lead (MQL). Sälj jobbar nu med stöd av Marketing Automation i att driva sälj processen mot ett köp. Sales Qualified Lead (SQL) är definitionen på när ett MQL får en konkret  affärsmöjlighet registrerad och integration mot ett eventuellt CRM system görs.

Hur man väljer, inför och nyttjar denna typ av verktyg samt vad dom kan åstadkomma har vi skrivit ett White Paper om som du kan ladda ner genom att trycka på denna länk.

By |2014-12-06T16:16:32+00:00januari 22nd, 2013|Content marketing, Marknadsföringstaktik|