Hur kan Googles nya algoritm påverka dig och vad gör du åt det?

Google styr våra liv på många sätt. För alla bolag som satsar eller planerar att satsa på digital marknadsföring är det naturligtvis viktigt att förstå hur Googles förändringar påverkar oss med tanke på deras dominans som sökmotor (93% av organiskt sök kommer från Google enligt Define Media Group).

En del av de förändringar som gjorts de senaste åren av Google har fått mycket stor påverkan så som t.ex Panda och Penguin uppdateringarna. Nu är det dags för nästa. Från och med den 21:a april kommer Google att premiera mobilvänliga webbsidor vid sökningar i mobilen. Det betyder att alla webbsidor som inte är mobilvänliga kommer att halka längre ner i Googles listor.

“Med start 21 april kommer vi att expandera vår användning av mobilvänlighet som en rankingsignal. Denna förändring kommer påverka mobila sökningar på alla språk över hela världen och kommer ha en betydande effekt på våra sökresultat. Det betyder att användare kommer att ha lättare att hitta relevanta, högkvalitativa resultat för deras enheter.” Översättning av Citat från Googles blog.

Google Mobile Algorithm

Hur påverkas SEO av Googles nya algoritm?

Vad innebär ”betydande effekt”?

Frågan är vad ”betydande effekt” kommer att innebära. Det är det ingen som riktigt vet men det är troligt att det kommer påverka mycket och att vi alla måste agera på något vis. Ett exempel på påverkan skulle lite förenklat kunna se ut så ut så här baserat på riktigt data från en vanligt B2B web som jag själv jobbar med. Trafiken är idag ca 35% från mobila enheter. 30% av trafiken kommer från organiskt sök. Enligt de KPIer vi hela tiden mäter är en webbesökare värd ca 70 SEK i snitt. Antalet besökare är ca 1500 per månad. Om hälften av den organiska sökningen skulle försvinna från siten skulle det innebär ca 15% av 1500 besökare dvs 225 besökare per månad. Om värdet i snitt är 70 SEK blir det där med en förlust på ca 16.000 SEK per månad = 190.000 SEK per år. Om bolaget omsätter 6 MSEK med en marginal på 10% skulle det kunna innebära ca 30% lägre lönsamhet för bolaget om inget görs på kostnadssidan.

Vad ska jag göra?

Det har länge varit uppenbart att det är dags att se till att en website blir mobilanpassad. Vissa har gjort förändringarna medan andra inte hunnit med eller prioriterat det tillräckligt högt. När jag tittar på ett antal vanliga B2B-bolag som jag själv jobbar med så ligger mobilaccess för websiterna på ca 15 – 40% idag och det ökar så klart.

Googles nya algoritm skapar ju så klart en anledning till att agera nu. Jag skulle dock fundera lite på vad jag ska göra om jag är ett normal B2B-bolag och kanske inte bara rusa iväg och investera i att mobilanpassa den website jag har utan ta ett större grepp på en gång för att skapa långsiktiga fördelar.

En modern website behöver inte bara mobilanpassas utan även anpassas för att passa den moderna digitala B2B köparen. Vi behöver också tänka på följande:

  • Skapa relevant content som kan stötta köparen på en köpresa.
  • Se till att websiten på ett tydligt sätt tar hand om de köparen (Personas) som är viktigast för oss.
  • Hela tiden är levande och att nytt relevant content tillförs
  • Att content på siten tar hänsyn till nyckelord som är viktiga för oss och våra köpare
  • Är effektivt anpassad för att konvertera en köpare till ett suspect eller prospect.

Det är inte så dyrt att bygga om websiter idag jämfört med hur det var för ett antal år sedan vilket så klart är en stor fördel.

Det är också viktigt att man i samma veva ser över de mail som skickas ut från bolaget eftersom det ofta är en viktigt del i ett bolags digitala kommunikation. Det är inte så många som har stöd för att skicka mobilanpassade mail.

Gör nu så här:

  • Börja med att skapa er en bättre bild av vilka köpare just er site ska ta hand om.
  • Vilket content behöver vi?
  • Hur ska vi strukturera den nya websiten för att passa våra köpare?
  • Hur hanterar vi konvertering?

Bygg sedan en ny web baserat på dessa principer som är mobilanpassad.

Vill du snabbt veta hur du ligger till i förhållande till Googles förändringar. Titta i Google Web Master Tools – Mobile Usabillty Report.

Vill ni bolla tankar och idéer kring detta så är det bara att höra av dig för en diskussion lars.dahlberg@businessreflex.se eller 0736600582. Lyssna gärna på Sälj- och Marknadspodden eller prenumerera på Sälj- och Marknadsbloggen. Det kan ger er inspiration och ny kunskap kring ämnet digital marknadsföring och försäljning.

By | 2015-04-09T09:02:38+00:00 april 9th, 2015|Content marketing, Marknadsföringstaktik|