Framtiden för Google Analytics

Google Analytics

Google Analytics blir ett allt viktigare verktyg för oss som jobbar med digital marknadsföring. Det blir allt fler som börjar kunna nyttja och förstå grunderna. Det är en omfattande produkt som redan idag kan användas till mycket. Hur framtiden ser ut för produkten är viktigt att förstå. I förra veckan var jag och lyssnade på Sagnik Nandy från Google som är ansvarig för Google Analytics framtid. Han levererade de övergripande svaren.

Enligt Sagnik har produkten ansetts vara lite som en omogen bebis men att den nu landat i någon sorts tonårssyndrom. Det har varit lite oklart vart den ska ta vägen. Det finns många olika inriktningar som Google skulle kunna ta. Det framstår dock tydligt av Sagniks presentation att Google nu beslutat sig för en tydligt road map från nu och 3 år framåt. Det finns mycket städarbete att göra som inte direkt påverkar produktens funktionalitet utan som snarare gör den effektivare att nyttja för vad den redan gör idag.

Den framtida inriktning

Framtida inriktning kommer handla mycket om att göra det lättare för användaren att dra slutsatser av data och på så sätt kunna fatta snabbare och bättre beslut om vad som ska göras. Jag tolkar det som att det kommer byggas in mer färdiga analyser och logik som hjälper användaren att se samband och få förslag. Det kommer underlätta för användaren som inte dagligen nyttjar Google Analytics och är expert inom digital marknadsföring.
Det pratades också mycket om att framtida fokus ligger på att gör Google Analytics mer anpassningsbart. Det är något som mer avancerade användare kommer kunna dra nytta av för att kunna samla data och skapa analyser för mer avancerade lösningar.

Googles vision

I grunden är Googles vision att Google Analytics ska bli den viktigaste källa till korrekt data i den digitala världen. Det kommer bli allt mer överlapp mot andra typer av lösningar från leverantörer inom dataanalys.
Det finns redan idag en produkt som heter Google Analytics Premium som främst vänder sig till riktigt stora bolag. Det är inte en orimlig gissning att trenden kommer gå mot att allt fler företag kommer få behov av att betala Google pengar för framtida versioner av Google Analytics allt eftersom kraven på lösningen ökar och Google lägger allt mer finurliga funktioner i produkten som kostar pengar.
De saker som skiljer gratis versionen och betalversionen åt idag kan ni läsa mer om här.
By | 2015-09-01T10:09:59+00:00 september 1st, 2015|Marknadsföringstaktik|