Är det en bra idé att outsourca den digitala marknadsföringen?

Under de senaste åren har många bolag undersökt möjligheter att outsourca de delar av verksamheten som inte direkt är bolagets kärnverksamhet. Inom många gamla hederliga områden har det blivit en självklarhet att det är effektivare med outsourcing än att göra jobbet själv. Marknadsföring har dock generellt inte tillhört ett av dessa områden. Inom marknadsföring köper bolaget idag ofta specialisttjänster för olika delar av så som:

 • PR
 • Telemarketing
 • Webutveckling
 • Design
 • Foto
 • Film

Det strategiska ansvaret och ansvaret för att generera affärer behåller man dock själv. Det finns flera och fler företag som har börjat se över hur den moderna marknadsföringen bör bedrivas effektivast. Vissa har valt att outsourca den medans andra har utvecklat och driver det på egen hand. Det finns dock ett antal aspekter som gör att det finns allt större anledning att utvärdera hur man bör göra. Några av dessa beskriver jag nedan.

Ny kompetens krävs om bolaget ska hänga med

Den moderna digitala marknadsföringen kräver ny kompetens som ofta saknas på många marknadsavdelningar.  Vi har bland annat skrivit om dessa kompetenser i blogposten ”Traditionell marknadsföring är död – det är hjälpande marknadsföring som gäller”. Utvecklingen går i en rasande fart. Det handlar både om hur arbetet ska bedrivas men även om helt nya tekniker, it-verktyg, processer och metoder som behöver nyttjas effektivt. Det gör att kraven på att driva effektiv marknadsföring i den moderna digitala tidsåldern har förändrats radikalt. För att hänga med kan det därför vara lämpligt att i stället lägga ut ansvaret till experter så att ett effektivt arbetssätt säkras.

Mätbarhet skapar nya möjligheter

Resultatet av modern digital marknadsföring går att mäta på ett helt annat sätt än den traditionella. Det går därför att ställa krav på en outsoursingpartner att tydligare leverera värde i linje med väldefinierade KPIer. Det går där med lättare att lägga ut ansvaret för affärsgenerering och överlämning till den egna interna säljorganisationen. Dess effektivitet går sedan att mäta över tid.

Det går snabbare att komma igång

Det finns en risk att din kollega i branschen satsar på att se över hur marknadsföringen bedrivs. Det kan leda till att du också snabbt behöver agera. Alternativt har din traditonella marknadsföring tappat sin effekt pga att den allt mer digitala köparen inte är intresserad.

Att outsourca till en expert ökar sannolikheten att marknadsföringen kan effektiviseras snabbt om man kan hitta rätt partner. Det är inte så många bolag som upphandlat denna typ av tjänst tidigare så det gäller att förstå vilka krav som ska ställas på en eventuell partner. Några krav som är viktiga att tänka på är:

 • Att partnern kan hjälpa till med att utveckla en strategi som passar mitt marknadssegment och mina köpare
 • Djup förståelse för försäljning eftersom marknad och sälj måste arbeta nära tillsammans
 • God kompetens om relevanta verktyg som alltid behövs vid införande av en modern lösning. Exempel på verktyg som behövs är web content management, marketing automation och CRM system.
 • Erfarenhet av att anpassa webblösningar för att passa moderna krav
 • Kunskap om olika typer av sätt att driva digital promotion på t.ex social media, SEO, annonsering, mail osv.
 • Möjlighet att kunna ta på sig ett helhets ansvar för en hel process tills det att säljorganisationen tar över

Hur fungerar det ihop med min befintliga organisation?

För att få en outsourcing att fungera så måste det ju självklart fungera ihop med den befintliga marknads- och säljorganisationen. Om det är ett mindre bolag där det inte finns en dedikerad marknadsfunktion är det ju så klart enklare. Då handlar det främst om att ha tydliga rutiner för det löpande arbetet och att arbetet styrs så att det hela tiden ligger i linje med bolagets övergripande strategi.

Om det finns en befintliga marknadsorganisation behöver arbetet fördelas mellan den partner som har ansvaret för att driva marknadsföringen och de interna resurserna. Vissa arbetsuppgifter hanteras av intern personal och andra av en outsourcing partner. Det finns ofta tydliga och naturliga gränser som inte bör vara allt för svåra att definiera. Ofta fortsätter bolaget t.e att jobba med mer traditionella aktiviteter som är mindre lämpliga att lägga över på en partner.

Oavsett om man har eller inte har en befintlig marknadsorganisation måste gränsdragningen mot sälj var tydlig. Marknad och sälj måste sitta i samma båt och var helt överens om processen samt vem som driver vad. Eftersom olika programvaror nyttjas är det ofta fullt möjligt att via systemen skapa denna tydlighet.

Hur kommer jag vidare?

Det första steget handlar om att själva skapa sig en bättre uppfattning om hur modern digital marknadsföring bör bedrivas.

Vill du veta mer om hur modern marknadsföring bör bedrivas kan du läsa mer om det i detta white paper.

Jag vill också rekommendera denna podcast (på engelska) som tar upp ämnet på ett bra sätt. Den kan du hitta här. 

Vi pratar om kraven på den moderna marknadsföraren i det här avsnittet av sälj- och marknadspodden.

 

 

By | 2014-12-06T16:17:43+00:00 september 16th, 2014|Content marketing, Marknadsföringsstrategi, Marknadsföringstaktik|