Vad går den nya tillväxtstrategin ut på?

Den digitala köpartrenden innebär att den moderna B2B köparen vill driva allt större del av sin köpprocess via digitala kanaler är ett hot, men rätt hanterat en intressant ny tillväxtmöjlighet. Det innebär en ganska stor förändring för många B2B bolag jämfört med hur dom jobbar med marknadsföring och försäljning idag. Det är en ny marknadsföringsstrategi som stavas Content Marketing. Vad går det egentligen ut på? Vad det har med tillväxt att göra beskriver vi i denna korta film.

[vimeo width=”400″ height=”300″ video_id=”86779608″]

By | 2014-12-06T16:17:43+00:00 mars 11th, 2014|Content marketing, Management, Marknadsföringsstrategi|