Så här kan lansering av en digital marknadsstrategi för B2B bolag gå till

Vi har tidigare skrivit 2 bloggposter om ledningsgruppen som bytte marknadsstrategi. Med denna bloggserie vill vi visa på ett verkligt exempel på hur ett medelstort B2B bolag effektivt kan införa en modern digital marknadsstrategi baserat på Content Marketing och moderna verktyg.

Projektet har nu kommit fram till att lansering och promotion av content via digitala kanaler ska börja. Syftet med det content som tagits fram är att hjälpa köparen på en köpresa. Det leder i sin tur till att leadsgenereringsprocessen startar mot den valda målgruppen.

De tidigare bloggposterna hittar ni här.

Post 1 ”Historien om ledningsgruppen som bytte marknadsstrategi”

Post 2 ”Content Strategi är central i ledningsgruppens satsning”

Vad har hänt tidigare i projektet?

För att lanseringen ska bli så effektiv som möjligt har följande gjorts tidigare i projektet.

Förutom att skapa en contentstrategi och att utveckla relevant content har bolaget jobbat med att anpassa sin website. Strukturen har förändrats så att det är lättare att hitta relevant content som stöttar köparen. Webben har också blivit mer lik en så kallad “slips”. Det är en website som har en första sidan som presenterar information i ett relativt långt flöde uppifrån och ner. Slips konceptet har skapats för att mer logiskt presentera information samt följa den nu mer allt vanliga principen att scrolla ner och lättare kunna nyttja siten via mobila enheter.

Webben har alltid varit viktigt för B2B bolag men en satsning på en strategi baserat på Content Marketing via digitala tekniker blir webben än mer central. Det är dit all trafik styrs och det är här vi vill att våra köpare ska hitta relevant content som gör att de vill följa oss och lättare ta sig fram på en köpresa som slutar med ett köp av just våra produkter och tjänster. Vår strategi blir att publicera vår content på ett effektivt sätt så att vi blir hittade för det samt via olika tekniker och kanaler promota vårt content för att få personer att komma till oss. Begreppet ”den digitala hemmahamnen” beskriver vad det handlar om.

Förberedelser för lansering

Processen för Leads Management för hela köpresan har definierats och hur säljorganisationen ska komma in i processen har beskrivits. Detta bygger på det resultat som kommit fram under arbetet med contentstrategin samt definitioner som bolaget gjort sen tidigare av sin säljprocess. Utbildning har genomförts för att få säljorganisationen att effektivare kunna arbeta i linje med den nya strategin och själva kunna nyttja nya verktyg för att hantera de prospects som marknad genererar. Säljarna har också fått en grundutbildning i Social Selling. Detta för att säljarna effektivare ska kunna vara med i processen och hantera köparen via digitala tekniker.

Ett Marketing Automation system har satts upp och anpassats mot bolagets nya website, content och leads management processen. Systemet har också förberetts för att kunna mäta olika KPIer som definierats samt för att driva promotion via framför allt ePost och olika sociala kanaler med fokus på LinkedIn till att börja med.

De KPIer som beslutas om fokuserar främst på följande områden:

  • Trafik till websiten samt olika kritiska landningssidor
  • Konvertering av besökare relaterat till olika typer av content
  • Vilka kanaler som driver inflöde av besökare
  • Antal genererade leads som bör hanteras av säljorganisationen.

En digital promotion plan har tagits fram som beskriver vilka kanaler som på kort sikt ska nyttjas för promotion av content. I samband med detta arbete har det även diskuterats andra tekniker som kan komma att bli aktuella i steg 2. Följande typer av promotion kommer att göras vid lansering:

  • ePost utgående – Olika ePost meddelanden har tagits fram som på olika sätt kommer promota content för målgruppen. ePost meddelanden skickas till befintlig databas.
  • ePost nurturing – ePost meddelanden skickas till personer som studerar det content som skapats. Beroende på vilket content som en person är intresserad av erbjuds annat relevant content.
  • LinkedIn – Spridning via bolagets egen sida samt via dess följare på bolaget. Funktionen sponsored updates som LinkedIn erbjuder kommer också nyttjas. Sponsored updates är ett sätt att annonsera på LinkedIn som innebär att poster sprids till utvald målgrupp som inte följer bolaget.
  • Native advertising – Annonsering av content i olika typer av digital media som är relevanta för målgruppen.
  • Twitter – Spridning av poster i olika typer av relevanta hashtags (informationsflöden) där målgruppen är aktiv.
  • Google Retargeting – Olika sidor som besöks görs retargeting på vilket innebär att besökarna på siden påminns om det content som finns på sidorna via besök på olika websiter i Googles Display nätverk. Initialt har retargeting inte gjorts baserat på Google sök.
Förutom digital promotion görs även promotion via ett par olika typer av fysisk media. I detta fall tidningar som målgruppen läser.
Ett antal olika typer av seminarium har sats upp som gör det möjligt för den intresserade köparen att kunna få ta del av content live. Det är en kombination av 1 timmes långa frukostmöten eller webinarier.
Det har också fattats beslutat om rutiner för hur det löpande arbetet ska fungera som kommer innebära att kortare “Redaktionsmöten” genomförs 1 ggr per vecka samt att dessa kompletteras med lite längre strategiska möten var annan månad. Olika arbetsuppgifter har fördelats mellan medlemmarna i organisationen.

Nu är det dags att köra och dra i tofsen. Arbetet med löpande promotion baserat på en Content Marketing Plan kommer att starta. Vi återkommer med en rapport längre fram som kommer handla om hur det löpande arbetet med att utveckla mer content, genomföra promotion, hantera leads och följa upp resultat kommer att bedrivas.

Om du vill läsa mer om ämnet kan du ladda ner vårt gratis white paper om morgondagens digitala marknadsstrategi!

By | 2017-11-17T15:33:00+00:00 november 7th, 2014|Content marketing, Management, Marketing Automation, Marknadsföringsstrategi|