Marketing Automation ger dig som VD bättre affärskontroll

Som VD söker man ofta nya sätt att skapa sig kontroll över sin verksamhet så att man snabbt kan fatta korrekta affärsbeslut. Att få bättre kontroll på sitt inflöde av affärer och hur effektivt nya affärer genereras är alltid intressant. Ett korrekt införande av en Content Marketing strategi och Marketing Automation system ger dig snabbt bättre affärskontroll. Framförallt skapas en tydligare bild av hur affärsflödet ser ut tidigare än med normala metoder. Det blir också betydligt lättare att mäta hela leads genererings- och säljprocessen effektivare. Framför allt om Marketing Automation systemet integrerats med ett modernt CRM system. I en nyligen publicerad rapport från Forrester som heter ”Forrester Wave Report (Lead-To-Revenue Management Platform Vendors, Q1 2014) beskrivs och jämförs olika leverantörer och deras Marketing Automation lösningar. I rapporten sammanställs också hur bolag som infört Marketing Automation lyckas mäta sin verksamhet effektivare. Det är tydligt att dessa bolag gör det mer frekvent. Anledningen är enligt mig att det är mycket lättare att göra detta med stöd av ett Marketing Automation system. Många gånger är det dessutom i princip omöjligt att mäta leads management processen utan ett införande av Marketing Automation.

Det är som vanligt avgörande att införandet av ett Marketing Automation system görs på rätt sätt för att relevant data ska kunna erhållas. Mer om hur man gör det kan du läsa om i vårt White Paper ”Köparens Guide till Marketing Automation”.

By | 2014-12-06T16:17:43+00:00 februari 10th, 2014|Content marketing, Management, Marknadsföringsstrategi|