Historien om ledningsgruppen som bytte marknadsstrategi

Jag träffade i förra veckan en ledningsgrupp hos ett medelstort programvaru- och tjänsteföretag. Deras bolag befinner sig på en mogen marknad med köpare som köpt den typ av produkt de säljer tidigare. Det är en komplex lösning som kräver en omfattande köpprocess som ofta tar lång tid. Enligt Business Reflex fyrfältare befinner sig bolagets köpare i kvadrant 4. Vill du läsa mer om den hittar du bloggen här.

Deras stora utmaningar är som för så många andra att få in fler leads tidigare i köpprocessen och inte tappa dem på vägen.  För att lösa detta har de nu tagit steget att byta marknadsstrategi och satsa på content marketing. Deras ansats är nu att så effektivt som möjligt, snabbt få igång en fungerande lösning. För att lyckas med det har de valt att fokusera på en marknad och två köpare som är viktiga för denna typ av köpprocess. De har valt att driva projektet utifrån 7 kritiska steg:

1. Bestämma sig för vilka köparna är och vilken köpresa de föredrar
2. Lär känna sina utvalda köpare/personas på djupet
3. Skapa en content strategi för två köpare
4. Skapa relevant content som behövs till starten och att det hänger ihop
5. Se till att köparna hittar deras content via en digital publiceringsstrategi och en modifierad web
6. Komma igång och kör löpande med nya processer och rutiner
7. Mäta och förbättra sig över tiden

De har också valt att investera i ett Marketing Automation-system och ett modernt CRM-system för att säkerställa en effektiv leads management-process och överlämning av leads från marknad till sälj.

Följ med dem på deras resa. Det kommer fler bloggar om projektet.

Om du som läser denna blogg sitter i en ledningsgrupp finns det möjlighet att gå på seminarium den 4 april. Mer information och hur du bokar dig hittar du här.