Handelshögskolan utbildar i modern digital marknadsföring

Jag hade igår nöjet att få föreläsa på Handelshögskolan i Stockholm i ämnet B2B Content Marketing och Social Selling för elever som går kursen ”Marketing Organization”. Det är få B2B bolag i Sverige som har en tydligt digital marknadsstrategi och det är ännu färre som har en plan och en organisation för att exekvera effektivt i den digitala värld vi nu lever i. Kompetens behovet att mycket stort både inom marknad och sälj kring strategi, metod, verktyg och organisation. Det är därför glädjande att Handelshögskolan nu satsar på att ta in detta i utbildningen.

Handelshögskolan i Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm

Före mig föredrog Birgitta Edberg som skrivit boken ”Social Affärsutveckling i Nätverksekonomin”

Under mitt pass pratade vi förutom om grunderna i en digital marknadsstrategi även om de 8 steg som ett B2B bolag behöver ta för att lyckas införa och kunna starta sin exekvering effektivt. Dessa steg är:

1.Understand your modern buyer
2.Create a Content Strategy
3.Create relevant content that fits together in logical order for your buyers
4.Create a buyer friendly website
5.Create a digital Promotion Strategy and a Promotion Plan
6.Define the Leads To Revenue Management Process (L2RM)
7.Define your objectives and key performance indicators (KPI)
8.Implement modern tools

Jag är övertygad om att kombinationen av dessa unga moderna studenter ihop med marknadsförare och säljare från den gamla skolan kan bli nyckeln till framgång. Om Sverige kan satsa mer på kompetensutveckling in om modern digitala marknadsföring har vi goda förutsättningar att kunna öka vår konkurrenskraft mot övriga Europa. Det känns som att många länder ligger efter oss. Nordamerika har ett stort försprång och vi har mycket att lära från deras implementationer.

Jag önskar eleverna lycka till och ni övriga som inte har förmånen att gå på Handels kan bygga på er kompetens inom Content Marketing här eller Social Selling här.

Finns även flera avsnitt på Sälj- och Marknadspodden som tar upp ämnet