Contentstrategin är central i ledningsgruppens satsning

För ett par veckor sedan startade vi en serie bloggar om ledningsgruppen som bytte marknadsstrategi. Blogg nummer 1 i denna serie hittar du här.

I den första bloggen beskrivs hur arbetet bedrivs i 7 steg. För att lyckas är det helt avgörande att skapa en djupare förståelse för bolagets utvalda köpare och deras köpresa. Denna del av projektet är nu genomförd och det har skapats en contentstrategi som beskriver köparens köpresa och det content som behövs för att stötta den effektivt. Det blir nu lite av en karta för mycket av det övriga arbetet.

Hur skapades contentstrategin?

Content StrategiContent Strategi

Contentstrategin skapades genom att en grupp bestående av 6 interna personer tillsattes som har god förståelse för köparens situation från lite olika perspektiv. En analys gjordes också av vad som karakteriserar den typ av köpare som är mest relevant för bolaget, som valts ut tidigare i projektet. Respektive deltagare i gruppen fick till uppgift att beskriva köparen utifrån 5 olika perspektiv. Det genomfördes i kombination med diskussioner och intervjuer med ”riktiga” köpare utanför den egna organisationen.

Gruppen samlades i workshops. Varje köpare behandlades i separata möten. Inledningsvis fick alla redovisa sina förberedelser av karaktärsdragen och de 5 olika perspektiven. Varje perspektiv hanterades i en förutbestämd ordning.

I nästa steg formades frågor och svar som är relevanta för köparen i olika faser av den definierade köpprocessen. Svaren ligger sedan till grund för vilket content som behöver skapas.

Vad drar vi för viktiga slutsater av processen?

Det är en ganska krävande process när den genomförs första gången. Redan andra gången går det dock lättare. Det är viktigt att en process kan etableras så att detta kan genomföras igen i framtiden för att förbättra förståelsen för köpare som vi tidigare skapat en contentstrategi för. Det behöver också göras då nya köpare behöver analyseras i samma eller andra marknadssegment eller för andra lösningar som bolaget säljer. Erfarenheter från arbetet med contentstrategin är att det är viktigt att inte tänka för mycket på det som köparen i slutänden ska köpa. Samtidigt är det viktigt att hålla ordning vad som ska köpas eftersom det behöver leda dit om köparen ska kunna få en lösning. Hur olika köpare kopplas ihop i processen och vad som behövs för att stödja det är en viktig slutsats för att processen totalt sätt ska bli effektiv. Att genomföra riktiga diskussioner och intervjuer var avgörande i de fall där det inte var tydligt hur köparen resonerar baserat på den egna erfarenheten.

Vill du fortsätta att följa projektet är det bara att hålla utkik efter fler bloggar i denna serie de närmaste veckorna.

Mer information om Content Marketing hittar du här.

 

 

By | 2014-12-06T16:17:43+00:00 april 16th, 2014|Content marketing, Management, Marknadsföringsstrategi|