Inledning

En B2B-köpare genomför cirka 70 % av sin köpresa online och vi ser en ökad konkurrens bland företag att nå ut till sin målgrupp i bruset. Därmed ökar även trycket på den moderna marknadsföraren. Ett bra sätt att särskilja sig och öka antalet kvalificerade leads är att satsa på en digital B2B-kampanj (Business to Business).

Här kommer en kort checklista du kan använda i samband med att du planerar att sätta upp en marknadsföringskampanj B2B.

1. Definiera kampanjmål

Först och främst behöver ni definiera era mål. Vad vill ni uppnå med er kampanj? Utgå gärna från “SMART-modellen” där målen ska vara: Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsbundna.

2. Formulera strategi & budskap

En lyckad och effektiv marknadsföringskampanj kräver att du, innan du trycker på “start”, har tänkt till kring följande;

  • Persona – Vem vill vi nå?
  • Strategi – Hur ska vi nå dem?
  • Budskap – Vad vill vi säga?

3. Skapa innehåll (Content)

Skapa värdefullt content som hjälper dina köpare framåt på sin köpresa. Var relevant utifrån din köpares perspektiv. Det vill säga; mindre fokus på vad ni vill kommunicera och mer fokus på vad er persona (köpare) vill veta. Kanske har ni redan något content ni kan återanvända?

4. Digitala marknadsföringskanaler/plattformar

Nyckeln till var ni ska synas ligger i var er persona, som du vill rikta kampanjen mot, finns någonstans. De vanligaste digitala marknadsföringskanalerna B2B:

  • Sociala nätverk – LinkedIn, Facebook eller Twitter
  • E-mail – Nyhetsbrev, drip-/nurture-mail, välkomstmail
  • Sökannonsering (SEM- Search Engine Marketing) – Betalda annonser som syns listade i resultatet i sökmotorer

5. Promotion – hur ska du nå ut via valda kanaler?

När du har beslutat om vilka kanaler du ska använda dig av i din marknadsföring är det dags att sprida ditt content. Här är några av de viktigaste (och enligt oss mest effektiva) metoderna när det gäller B2B:

  • Sociala kanaler
  • E-mail
  • Google Adwords (sökannonsering)

Glöm sedan inte att följa upp och mäta resultatet för din kampanj utifrån de satta målen.