B2B marknadsföring i kris enligt ny undersökning från PMP

Undersökningsföretaget PMP Marknadskonsult har i årets upplaga av undersökningen Säljindikatorn funnit att 48 procent av börsföretagen anser att marknadsinvesteringarna i liten utsträckning eller inte alls leder till ökad försäljning. DI har nyligen publicerat en artikel om undersökningen som du hittar här.

Detta är alarmerande siffror men inte förvånade. Undersökningen visar också på att det är värst inom B2B bolag. Tyvärr sitter sälj- och marknadsfunktionen ofta inte i samma båt i denna typ av företag. Man delar inte samma mål och jobbar inte tillsammans med att driva en effektivare affärsgenerering. En stor del av problemet ligger enligt min mening också i att den moderna B2B köparen blir allt mer digital. Det är få B2B företag i Sverige som har en tydlig digital marknadsstrategi och förmåga att exekvera på de denna.

försäljning och marknad

Sälj och marknad sitter inte i samma båt

Om man lyckas med att införa en modern digital marknadsstrategi ökar det effektiviteten i affärsgenereringen samtidigt som marknadsinvesteringarna blir direkt mätbara på en helt ny nivå jämför med om man jobbar med mer traditonella metoder för marknadsföring och leadsgenerering.

Vill du veta mer om hur en digital marknadsstrategi för utformas rekommenderar jag följande läsning:

För VD och Försäljningschef klicka här

Är du marknadsförare klicka här

Vill du konkret komma vidare och skapa en digital marknadsstrategi kan du anmäla ditt intresse här.

By | 2014-12-06T16:17:43+00:00 november 10th, 2014|Content marketing, Management, Marknadsföringsstrategi|