4 av 10 saknar strategi för digitalisering enligt DI

Dagens Industri kom i helgen ut med en artikel med rubriken ”4 av 10 bolag saknar digital strategi”. Artikeln baseras på en undersökning som DI nyligen genomfört med 2300 företag med en omsättning på mer än 10 miljoner. En slutsats i artikeln är arbetet med den digitala strategin måste börja hos den moderna allt mer digital köparen.
Företagsledare behöver ställa sig frågan ”Vad är det egentligen mina kunder vill ha som jag kan erbjuda baserat på den digitala teknikens möjligheter?”. Jag håller helt med om att det är här vi måste börja. Det är när vi verkligen börjar bry oss om den moderna digitala köparen som vi förstår hur vi ska bedriva relevant marknadsföring av det vi redan gör och hur vi i framtiden ska kunna utforma erbjudanden och upplevelser som resonerar och skapar värde och konkurrenskraft.

Vem ska leda arbetet med en strategi för digitalisering?

Enligt min mening är det marknad som är mest lämpade att leda bolaget in i denna förändringsresa. Det börjar med att sätta köparen i fokus och bygga en relation baserat på relevant marknadsföring och sedan jobba aktivt tillsammans med resten av bolaget för att fördjupa denna förståelsen så att det påverkar allt vi gör.
Det är marknad som har ansvaret för att starta processen i att skapa en djupare förståelse för köparen. Tyvärr är det inte marknad som normalt har den bästa kunskapen om köparen. Det är många gånger andra på företaget som t.ex sälj, leverans eller eftermarknad. Det blir där med marknads första steg in i sitt nya ansvar att etablera en process för att fördjupa kunskapen snabbt och över tid. Den processen bör starta med att marknad samlar olika delar av bolaget för att ”tanka” av den kunskap som redan finns.
Det vi lär oss kommer påverka både vårt sätt att marknadsföra oss men självklart även vårt erbjudande. Marknadsföringen kommer i sig att bli en del av upplevelsen av det vi i slutänden levererar. Det kommer i många fall vara marknadsföringen som blir vår viktigaste konkurrensfaktor.
För att skapa nya erbjudanden kommer IT självklart få en central roll i att stötta med kunskap om hur ny digital teknik kan bli en möjliggörare. Över tid så behöver dock alla bli allt mer inblandade i att bidra i både marknadsföring och den digitala utvecklingen generellt.

Vad krävs för att marknad ska lyckas?

Om marknad ska lyckas behöver ett agilt tänkande införas. Det går otroligt snabbt där ute och vi måste hela tiden anpassa hur vi driver vår marknadsföring och utvecklar vårt erbjudande. De flesta marknadsfunktioner har inte den typen av arbetsmetod. Här finns mycket att lära av programvaruutveckling som kommit långt i att jobba med agila metoder som scrum och kanban och koncept som Minimum Viable Product (MVP). Det kräver en ny strategi och en ny marknadsfunktion behöver uppstå snabbt.
By | 2016-11-07T15:40:41+00:00 mars 22nd, 2016|Marknadsföringsstrategi|