Vi spelar in från hotellet i Kroatien där vi just avslutat Business Reflex företagskonferens med huvudfokus på Reinventing organizations.

Temat för konferensen hart varit ”Teal is the new black”. Teal är namnet på en ny innovativ organisationsform som vi nu inför på Business Reflex. Inspiration till det har vi fått från boken Reinventing Organizations.

Vi ger en introduktion till detta stora och viktiga ämne och delar med oss av hur vi tänkt arbeta enligt Teal på vårt företag.

De tre grundpelarna för ett företag som jobbar enligt Teal är:

  • Wholeness – Att personalen inte behöver klämma sig in i fördefinierade roller och bli någon annan är den dom är på fritiden
  • Evolutionary purpose – Ett grundläggande syfte med företaget som inte är baserat på ekonomiska nyckeltal utan på vilket sätt man bidrar till att göra världen lite bättre
  • Self management – En organisation där makten är helt distribuerad och där alla har makten att fatta vilket beslut som helst. Beslut fattas enligt rådfrågningsprocessen. Ingen har veto.

När detta fungerar kan alla i organisationen bidra med sin fulla potential och allt det som normalt bygger upp spänningar och friktion i ett företag är helt borta.

Lästips: