Case

Varumärkesbyggande och leadsgenerering
Artvise

Projektdetaljer

Kund

Artvise

Plats

Stockholm

Bransch

Contact Center och ärende-hantering

Kategori

Bygga varumärke
Leadsgenerering

Artvise, en ledande leverantör av system för Contact Center och Ärendehantering, fortsätter sin framgångsresa inom framför allt offentlig sektor med att erbjuda en modern lösning för effektiva kundrelationer mot privata bolag. Artvise unika koncept som baseras på att ta hand om hela processen från första interaktion till lösning av inkommande ärenden skapar stora möjligheter att skapa fler nöjda kunder, merförsäljning, en ökad effektivitet och sänkta kostnader. Nu genomförs en satsning i ett första steg mot fastighetsbranschen.

Skapade en strategi för marknadsföring och försäljning

Arbetet med satsningen mot fastighetsbranschen inleddes med att strategiskt säkra valet av segment. Förstå segmentet på djupet och vilka som medverkar till att påverka en process mot valet av Artvise lösningar. Personas har beskrivits och deras köpresa dokumenterats. En strategi för hur marknadsföring ska bygga Artvise varumärke, skapa behov av moderna lösningar och generera leads togs fram tillsammans med konkreta målsättningar och en plan för genomförande.

Ett modernt CRM system infördes för att kunna skapa en effektiv process

Innan marknadsföringen och bearbetningen av marknaden inleddes infördes det moderna CRM-systemet Hubspot. Hubspot används för att effektivisera marknadsföring, leads-hantering och försäljning mot både nya kunder och befintlig kundbas. En långsiktig framgångsfaktor är att kunna mäta resultat och jobba datadrivet för att hela tiden kunna optimera processer och arbetssätt. Dashboards har skapats som gör det möjligt att mäta hela kundlivscykeln och vår effektivitet i att skapa nya kunder.

Varumärkesbyggande, behovsskapande och leadsgenererande kampanjer

Baserat på den strategi som togs fram lanserades kampanjer med fokus på att bygga varumärke och skapa behov för de moderna lösningar som Artvise erbjuder. Kanaler som främst nyttjas är LinkedIn och branschmedia. I nästa steg kommer kampanjerna att fokusera mer på Leadsgenerering och olika typer av värdeskapande innehåll tas fram för målgruppen.

Framtida satsningar för ökad tillväxt

Satsningen mot fastighetsbranschen ska även leda till att Artvise effektivt kan ta snabba steg i att lansera sina moderna lösningar mot andra segment och på det viset driva sin tillväxt långsiktigt med hög effektivitet.

“Vi hade en utmaning med att förstå hur vi skulle växa effektivt med paketerade erbjudanden mot nya marknadssegment. Vi anlitade Business Reflex för att hjälpa oss med att skapa strategi och driva opertionellt arbetet för att snabbare kunna växa på nya marknader.” Säger Mauritz Wahlqvist Försäljninchef på Artvise.

  • Varumärkes- och behovsskapande kampanjer

  • Strategisk expansion till nya segment

  • Ökad effektivitet med införande av HubSpot

Kontakta oss så berättar vi mer om våra tjänster!

Börja er tillväxtresa digitalt genom att boka ett möte med någon av våra grundare Anders och Lars.

Se flera kundcase

  • Prover Technology – Digital marknadsavdelning och webb

  • Cosafe – Digital marknadsavdelning och webb