Project Description

Symplify

Vad gör man när hela världen vänds upp och ner?

Man gör nya planer och skrider till verket.
Business Reflex samarbete med marknadsföringsföretaget Symplify kunde inte fått en mer dramatisk inledning – coronapandemin slog till med full kraft.

Symplify erbjuder nätbaserade tjänster inom affärsutveckling, marknadsföring och försäljning. Företaget tjänster syftar till ökade intäkter och ett effektivare sätt att driva kommunikation och konvertering.

Symplify har sin bas och huvudkontor i Stockholm, men har även kontor i Kanada, Danmark, Hong Kong och Malta.

– För oss har det varit ett väldigt framgångsrikt samarbete, de har givit oss nya ögon på saker och ting. Jag tycker Business Reflex är absolut första klass…
– Paul Crisp, CMO, Simplify

Två huvudsakliga tjänster

Bland kunderna finns företag som Klarna, Mr Green, Harper Collins, Danske Bank, Bonnier Publication och gymkedjan SATS.

De två huvudsakliga tjänsterna man erbjuder är ‍Symplify Communication och ‍Symplify Conversion.

Med ‍Symplify Communication kan kunderna erhålla 8 olika sätt att kommunicera med sina kunder och potentiella kunder. Det inkluderar allt från email till sociala medier och push notiser.

‍Symplify Conversion erbjuder ett analysverktyg där man i realtid kan följa sina kunders beteende. Från första testversionen av tillexempel en ny web-lösning kan man erhålla kontinuerlig live data som hjälp för att analysera och fatta optimala beslut.

Coronapandemin slog till

I slutet av januari 2020 inledde Symplify ett samarbete med Business Reflex. Det dröjde inte länge förrän alla lagda planer fick kastas överbord – coronapandemin slog till med full kraft mot Europa.

– På sätt och vis förstärkte det samarbetet mellan Symplify och Business Reflex. Det vi hade planerat fick vi slänga i papperskorgen och nu gällde det att snabbt byta fot, berättar Paul Crisp som är Chief Marketing Officer på Symplify.

Symplify gick nu helt över till digitala event och Business Reflex fick en nyckelroll i genomförandet.
– Business Reflex blev ett väldigt bra stöd, de behärskade verkligen det hela när det kom till ”nuts and bolts”. Det är ingen enkel sak att rigga ett webinar eller en digital konferens. Jag har själv varit på flera webinars där man har ett väldigt bra content men inte lagt ner lika mycket tid på att det ska flyta på tekniskt. Jag kände att Business Reflex har erfarenhet på det området och de löste uppgifterna utan att tveka, konstaterar Paul Crisp.

Tvingades till ett nytt arbetssätt

Både Business Reflex och Symplify tvingades nu ha ett agilt arbetssätt då den världsomspännande pandemin förändrade förutsättningarna i grunden och varje dag innebar nya utmaningar.

För Symplify har samarbetet med Business Reflex kommit att innebära en expansion i hur man marknadsför företaget och dess tjänster. Bolaget har funnits i 20 år och genom åren har Symplify levt bra på ”word of mouth”.
– Kunderna har stannat länge med oss, nu kunde vi plötsligt nå ut med vårt budskap till nya kategorier. Business Reflex hjälpte oss med vårt budskap men kanske framför allt med paketeringen. Med tanke på de speciella omständigheterna blev det lite ”learning by doing” både för oss och Business Reflex men det har gått överraskande bra, säger Paul Crisp.

Mätbara mål formulerades. Ett av målen var en ökad trafik in till Symplifys sajt och helst en trafik med benägenhet att köpa.

– Målen har uppnåtts, säger Paul Crisp.

Ökat digitalt fokus

För Symplify har coronapandemin inte bara inneburit nackdelar, tvärtom faktiskt. I princip samtliga av företagets kunder har tvingats till ett större digitalt fokus i sina affärer vilket i sin tur gynnat Symplify.
– Vi har klarat oss faktiskt väldigt bra under pandemin, vi har märkt hur våra kunders digitala inriktning har förstärkts. Vårt fokus ligger på ska öka våra kunders ROI, säger Paul Crisp.

Som nämnts ovan inleddes samarbetet mellan Symplify och Business Reflex på ett omvälvande sätt och nya lösningar tvingades fram – de gemensamma ansträngningarna har dock burit frukt.

– För oss har det varit ett väldigt framgångsrikt samarbete, de har givit oss nya ögon på saker och ting. Jag tycker Business Reflex är absolut första klass, det har varit extremt tydligt och extremt mätbart. Tack vare Business Reflex har vi känt oss trygga i det vi gör och att det är skalbart. Skalbarhet och mätbarhet är a och o för oss.

anders hermansson

Vill du veta mer om hur vi skulle kunna hjälpa dig?

Boka ett kort möte med Anders direkt!