Project Description

Roxtec

En marknadsledare och global spelare i förändring.

Tätningsföretaget Roxtec behövde addera ytterligare en komponent i sin marknadsföring och försäljning.
I den brytningspunkten inleddes samarbetet med Business Reflex.

– Det blev väldigt mycket hands on, Business Reflex hjälpte oss med ett pilotcase per affärsområde. Varje business area marketing manager fick stöd och ledning från Business Reflex, tillsammans byggde de ett program från ax till limpa…
-Ola Weidenberg, Marknadschef, Roxtec

Förändringsarbete med globalt perspektiv

En marknadsledare och global spelare i förändring.
Tätningsföretaget Roxtec behövde addera ytterligare en komponent i sin marknadsföring och försäljning.
I den brytningspunkten inleddes samarbetet med Business Reflex.

Karlskronaföretaget Roxtec bildades 1990. I dag är det en global marknadsledare i sin nisch med tätningslösningar och säkerhetsprodukter som används på land, till havs och under jord. Företaget omsätter närmare 2 miljarder kronor, är verksamt i 80 länder och har 27 dotterbolag.

Unik tätningsteknik

Ola Weidenberg är marknadschef på företaget vars unika tätningsteknik har givit dem deras ledande position på marknaden.
– Det som är vinsten för användarna är en oerhört hög grad av flexibilitet i systemet som sådant och det är byggt för att stå emot multipla krav vad avser brand, vattentryck, elektromagnetiska störningar, explosioner, gas och damm, säger Ola Weidenberg och berättar att Roxtecs produkter klarar uppfylla samtliga krav medan deras konkurrenters produkter kanske klarar ett eller två krav.

För två år sedan inledde Roxtec ett samarbete med Business Reflex. Företagets affärsmodell bygger i hög utsträckning på en konsultativ försäljning där mycket kunskap läggs in i erbjudandet till kunden.

– Vi hjälper handgripligen till i kundens processer och det bygger mycket på fysisk försäljning, säger Ola Weidenberg.
Företaget märkte dock att kunderna allt mer började söka information själva och Roxtec servade med data och teknisk hjälp via företagets hemsida. Till slut nådde Roxtec en brytningspunkt där man behövde addera en säljkomponent till både vad avser marknadsföringen och själva säljprocessen.
– Det var där och då vi inledde samarbetet med Business Reflex, konstaterar Ola Weidenberg.

Systematik och processer

Han menar på att Roxtec redan tidigare hade arbetat med content marketing då man alltid jobbat kundnära och även publicerat kundcase, men med hjälp av Business Reflex lade man i nästa växel.

En systematik utarbetades, det gällde att hitta rätt modell när ett så stort och globalt företag skulle lägga till ett nytt verktyg. Därefter vidtog kanalvalet och själva hantverket.
– Vi ville hitta en arbetsstruktur som passade oss som vi kände oss trygga med. Målet var att hitta en grundmodell som vi kunde skala upp för att täcka flera segment och länder-marknaders behov. Det gällde att få en systematik och en process som fungerade, säger Ola Weidenberg.

Flera frågor behövde besvaras:

  • Vem gör vad?

  • Vem producerar content?

  • Vem ansvarar för content?

  • Vilka olika ansvar lägger man mellan HQ och dotterbolag?

Dessutom fanns flera andra utmaningar, inte minst ekonomiska givet det faktum att man behövde kunna producera content på över 20 olika språk.

Med tanke på texternas karaktär som följer på att företaget är verksamt inom säkerhetsbranschen måste innehållet vara helt korrekt, men även lättillgängligt samtidigt som de tekniska termerna hamnar helt rätt.

Strategin för att implementera förändringen utkristalliserade sig tämligen snabbt.
– Det blev väldigt mycket hands on, Business Reflex hjälpte oss med ett pilotcase per affärsområde. Varje business area marketing manager fick stöd och ledning från Business Reflex, tillsammans byggde de ett program från ax till limpa och hade utbildningen allteftersom, det var verkligen learning by doing, konstaterar Ola Weidenberg.

Transformationen av marknads- och säljorganisationen hos Roxtec har tagits steg för steg. Med 27 dotterbolag och med allt från fem till 75 personer i varje bolag har förutsättningarna och även entusiasmen att ta till sig förändringen varierat.
– Är det en early adopter som tycker det är kul och spännande går det fort, är man inte lika entusiastisk går det inte lika fort. Det är sådant man måste ha med i beräkningen.

Matrisorganisation

Roxtec har en matrisorganisation och försöker se marknaden ur ett affärsområdes-perspektiv snarare än efter de olika geografiska marknaderna.

  • Marine and offshore – är väldigt reglerat utifrån internationella bestämmelser och klassningar.
  • Industry and Infrastructure – där kan skillnader i regelverk och byggnormer märkas mellan olika länder snarare än kulturella skillnader.

  • Power and Process-industries – verksamheten i sig har en större inverkan på Roxtecs kommunikation än vilket land företaget talar till.

För Roxtec är den digitala transformeringen av säljprocessen och marknadsföringen en ständigt pågående process, även om den övergått i en annan fas nu efter två års samarbete med Business Reflex.
– Vi har kommit ikapp, vi har material och program för de områden som vi vill bearbeta. Nu behöver vi koncentrera oss på mätning, avläsa effekter att lära oss optimera och bli ännu skarpare och snävare i vår kommunikation och vi behöver utveckla synergier som vi hämtar ur data som vi får i vår marknadsföring, säger Ola Weidenberg.

Prestigelöst och otvunget

Han tvekar inte på svaret av frågan kring vad som överraskat honom mest under arbetets gång med den digitala transformationen.
– Det är hur snabbt det har gått. Vi får bra effekt i form av vår besöksstatistik. Dit vi leder trafik är en mätpunkt och det har överraskat mig hur snabbt vi har fått det på plats. Effektiviteten i våra kampanjer när vi hittar rätt med konverteringsgraden är överraskande hög tycker jag, säger Ola Weindenberg och tillägger att han tycker samarbetet fungerat väldigt bra.
– Det har varit prestigelöst, otvunget och tillgängligt.
Måluppfyllelsen och mätbarheten är något som Roxtec nu ser över.
– Vi behöver borra mer i det, det är helt enkelt så att vi inte har hunnit dit riktigt. Nu har vi rätt infrastruktur på plats när det gäller vår produktdatahantering.

anders hermansson

Vill du veta mer om hur vi skulle kunna hjälpa dig?

Boka ett kort möte med Anders direkt!