Köparnas köpresa

Det har kommit en ny bok från Corporate executive board (CEB). För ett par år sedan kom boken The challenger sale från samma ställe. I den boken fokuserade man på hur en modern säljare behöver agera och vara för att bli lyckosam. I den nya boken The challenger customer fokuserar CEB på köparna och deras köpresa.

De fina med böckerna från CEB är att de baseras på grundliga undersökningar och är därmed baserade på fakta. Det gör dom mer relevanta och intressant att läsa. Dom kan dock vara ganska trista rent literärt.

I denna pod prata vi om köparnas köpresa med utgångspunkt från det CEB kommit fram till i boken.