Dagens gäst – Lina Tjerneld

Många brottas idag med att få effektivitet i hela processen för affärsgenerering. Vi har två traditionella funktioner som hittills haft väldigt svårt att gå i takt. Relevansen för marknadsfunktionen inom B2B har ökat markant de senaste åren eftersom köparna hellre Googlar än pratar med säljare. Man behöver nu tänka nytt kring hur alla funktioner som bidrar till affärsgenerering skall arbeta.

I detta avsnitt intervjuar vi Lina Tjerneld som arbetar med att få ihop sälj och marknad. Lina har lång erfarenhet från både sälj- och marknadsroller och är idag rådgivare som hjälper företag på förändringsresan mot ett nytt sätt att organisera sälj och marknad.

Du når Lina på LinkedIn.