Många känner oro och blir därför kortsiktiga. Det finns också ett behov av att få kontroll på tillvaron. Det är utgångspunkten för dialogen med kunderna framöver. Vi har satt ihop 4 steg som vi hoppas ska hjälpa till nu när mycket är oförutsägbart och ovant.

Vi går igenom och försöker ge konkreta tips.

Stegen i kristid

  1. Förlora inga kunder
  2. Förlora inga pågående affärer
  3. Bli inte bortglömd
  4. Träna och bli bättre än någonsin

Tack för att ni lyssnar!