Gunnel RynerI avsnitt 138 intervjuar vi författaren och föreläsaren Gunnel Ryner om hur man kan få ett fantastiskt liv utan att för den skull jobba ihjäl sig. Utgångspunkten är att man skall ändra miljön man vistas i så att den stödjer de mål man har.

Gunnel stödjer sig på en stor mängd forskning när det gäller mänskligt beteende. Vi är alla bra på att anpassa oss. Det gör att vi anpassar oss till vår omgivning även om det inte leder oss i den riktning vi vill.

Om du vill komma i kontakt med Gunnel hittar du hennes uppgifter på www.gunnelryner.se.