• outsorca sin marknadsföring

Därför väljer TSS att outsourca sin marknadsföring till Business Reflex

Vi är glada att få välkomna ett nytt, spännande företag till vår kundskara, nämligen TSS. I ett samtal med Niclas Ohlsson, VD på TSS, tog vi reda på hur deras marknadsföringsresa har sett ut fram till idag och varför de väljer att satsa på digital marknadsföring genom att samarbeta med Business Reflex.

TSS är en global leverantör av IT-lösningar för temperaturövervakning av läkemedel. Med över 25 års erfarenhet inom läkemedelsbranschen har TSS positionerat sig som en thought leader när det gäller innovativa lösningar för full kontroll och visibilitet genom hela distributionskedjan, med en tydlig vision: att säkerställa att alla patienter har tillgång till en säker medicin. Med TSS lösning kan kunderna säkerställa att de levererar en effektiv och säker produkt, var än i världen individen befinner sig, samtidigt som de kan effektivisera sina processer.

Landskapet förändras – köparna blir allt mer digitala

Redan för några år sedan märkte TSS att landskapet för marknadsföring höll på att förändras. Från att ha jobbat främst med traditionell B2B-marknadsföring och försäljning, såsom att ställa ut på mässor och ringa kalla samtal, insåg de att de digitala kanalerna och metoderna blev allt viktigare för att kunna nå fram till sin målgrupp. “Vi märkte att våra kunder gjorde en stor del av sin research online och att de i allt högre grad utbildar och engagerar sig i digitala kanaler. Vi insåg snabbt att vi måste finnas där från start och ge dem den information och det stöd de behöver – både digitalt och analogt – annars finns det stor risk att de missar att inkludera oss i sin köpprocess”, berättar Niclas.  

Många involverade i ett köpbeslut

Förutom de faktum att köparna blir allt mer digitala insåg TSS även att traditionella metoder inte räcker för att lyckas nå ut till alla de personer som är involverade i köpbesluten på de stora läkemedelsbolagen. I samband med en upphandling hos ett större läkemedelsbolag gjorde TSS en kartläggning för att förstå vilka personer och stakeholders de behövde kommunicera med på bolagen. “Resultatet visade på att så många som 70 personer är inblandade i en köpprocess av det här slaget. Det finns ingen chans att ett företag i vår storlek, 25 personer, ska lyckas nå ut till så många enbart genom att ställa ut på mässor och försöka få till telefonsamtal. Vi behövde helt enkelt tänka nytt”, berättar Niclas.

Det räcker inte att marknadsföra sig gentemot nya kunder

En tredje viktig faktor som gjorde att TSS beslutade sig för att satsa på digital marknadsföring var insikten om att de bolag som ingår i deras målgrupp ofta är så pass stora att de olika affärsenheterna inte nödvändigtvis kommunicerar med varandra kring leverantörer och lösningar; “En dag fick vi ett telefonsamtal från R&D-enheten hos en av våra toppkunder som ville veta mer om våra lösningar. Vad de inte visste var att den kommersiella enheten på samma bolag redan använde våra lösningar, och har gjort det i över 10 år. Detta fick oss att inse att det inte räcker med att vi marknadsför oss mot nya kunder – vi måste också kommunicera mot existerande kundkonton, eftersom informationen inte alltid strömmar mellan de olika enheterna”.

Vikten av en solid digital plattform

För att kunna möta de utmaningar som företaget stod inför insåg Niclas och hans team att de behövde investera tid och resurser i att bygga upp en solid digital plattform. “Vi behöver finnas där från det ögonblick då kunden börjar sin köpresa online tills dess att de är redo att ta ett köpbeslut. Det måste vara lätt att hitta oss i den digitala världen och när de gör det ska vi kunna förse dem med relevant information och den hjälp som de behöver. Vi behöver finnas där genom hela processen”, förklarar Niclas.

Det senaste året har TSS fokuserat på att stärka sin position och ta fram en ny varumärkesplattform. I samband med detta har företaget även lanserat sin nya hemsida. Som en del av den här digitala satsningen kommer även vi på Business Reflex in i bilden; “Att skaffa sig den bredd i kompetens och kapacitet som krävs för att lyckas med den digitala marknadsföringen är både svårt och kostnadsineffektivt. Därför valde vi att outsourca vår marknadsfunktion till Business Reflex, som har de resurser och den kunskap som vi behöver för att lyckas”, berättar Niclas.

Skapa en effektiv process för kvalitativ leadsgenerering

Business Reflex uppdrag hos TSS kommer bestå i att stärka och accelerera företagets digitala marknadsföring och bygga upp en effektiv process för kvalitativ leadsgenerering. Detta gäller både marknadsföring till nya potentiella kunder världen över samt kommunikationen gentemot befintliga kundkonton. “Genom att outsourca vår marknadsföring till Business Reflex är min uppfattning att vi får en kraftfull kapacitet och en komplett kompetens till ett kostnadseffektivt pris, som jag tror kommer ge god avkastning redan under det här året”, säger Niclas. Förutom att hjälpa TSS med den strategiska marknadsföringen kommer vi att driva den löpande marknadsföringen på samma sätt som vi gör för våra andra kunder, till exempel producera content, posta och annonsera i sociala kanaler, göra mailutskick och hålla koll på KPIer och omvärldsbevakning.

Vårt mål är att med hjälp av Business Reflex kunna fördjupa och växa de kundrelationer vi har idag, både vertikalt och horisontellt, samtidigt som vi får in nya och kvalitativa prospects. På lång sikt är vår ambition att vårt budskap, att alla världen över ska ha tillgång till en säker medicin med så liten miljöpåverkan som möjligt, ska nå ut till så många som möjligt”, avslutar Niclas.

Vi på Business Reflex ser fram emot att jobba tillsammans med TSS och hjälpa dem navigera och briljera i det digitala landskapet. Det känns extra kul att jobba med ett företag som gör något så viktigt och som verkligen skapar värde, både för deras kunder och för alla som är i behov av en säker medicin.” – Sanna Persson, Digital Marknadsförare på Business Reflex

By |2018-04-12T11:03:10+00:00april 12th, 2018|Nyheter|