• Marketing Automation Sverige

Undersökning | Marketing Automation i Sverige

Vi är nyfikna på Marketing Automation (MA) och dess mognadsgrad i Sverige. Därför genomför vi nu en undersökning kring detta. De flesta av oss på Business Reflex har arbetat med diverse olika MA-Plattformar under den relativt korta tid som det funnits här i Sverige. Vilka av dessa som har fungerat bäst för oss råder det olika åsikter om, för i ärlighetens namn är det (enligt oss) oftast inte stora skillnader mellan dessa. Det handlar mest om logiken i hur man bygger upp flöden och hanteringen av data som är olika. Oavsett vad resultatet av undersökningen visar, bör du därför fundera en extra gång innan ni byter Marketing Automation Plattform. Använder du din marknadsmaskin felaktigt och/eller utan en genomtänkt strategi spelar det ingen roll om du köper en ny. Lite som att inte ha körkort och efter ha kraschat första bilen köpa en ny eftersom ”det var bilen det var fel på”.

Det finns många undersökningar kring MA, men majoriteten av dessa behandlar den amerikanska marknaden. Där mognade MA-användandet tidigt. Deras marknad ligger väldigt långt i framkant medan begreppet i Sverige är relativt nytt Det känns därför fel att applicera deras slutsatser på den svenska marknaden, eftersom den skiljer sig rejält från vår.

Var med och skapa en bild av Marketing Automation i Sverige!

Är du intresserad av att vara med och skapa en bild av Marketing Automation i Sverige? Delta då i vår undersökning genom att följa länken nedan. När vi har samlat in ett tillräckligt brett underlag för att kunna dra en statistisk signifikant slutsats, kommer vi att dra en analys och sammanställa resultatet. Önskar du få denna rapport skickad till dig behöver du då i enkäten även ange din email, (detta är självklart helt frivilligt).

GÅ TILL ENKÄTEN
By |2018-02-06T11:03:25+00:00februari 6th, 2018|Marketing Automation|