Marketing Automation vs. Email Marketing-system

Det råder en viss oklarhet ute bland marknadsavdelningarna när det kommer till vilka typer av system som behövs och speciellt skillnaden mellan de klassiska Email Marketing-systemen och den nya generationens system, sk Marketing Automation, som blir mer och mer populära i vårt digitala informationssamhälle.

Skillnaden – enkelt förklarat

För att enkelt förklara den stora skillnaden mellan dessa två skulle man kunna likna dem med dåtidens och nutidens mobiltelefoner; Email Marketing-system är som dåtidens mobiler – när det enda man kunde göra var att just ringa med dem, och Marketing Automation med nutidens smartphones – där man har tillgång till så mycket mer värdefull funktionalitet än bara röstkommunikation. Marketing Automation registrerar ALL typ av digitalt interagerande som prospects och kunder gör med företaget: sidor de besöker på företagets site, mail de öppnar, information de laddar ner som sedan omvandlas i score för att lättare kunna kvalificeras. Medan Email Marketing endast fokuserar på just email-kommunikationen.

Marketing Automation kan man säga är ett hopkok av en rad olika funktionaliteter en marknads- och även säljavdelning behöver: Email marketing, web tracking av besökare, kvalificering av leads, automatisering av utskick och kampanjer, rapportering och även andra kritiska funktioner som effektiviserar marknadsföringsprocesser och delar data med säljfunktionen. Detta gör det lättare att, med ett enda verktyg, bearbeta stora målgrupper, exekvera marknadsaktiviteter, få fram tydliga resultat och inte minst välkvalificerade leads.

Erfarenheter från de olika systemen

Jag har erfarenhet från båda typerna och måste säga att jag blev imponerad första gången jag fick ett Marketing Automation-system demat för mig. Det blir så mycket lättare att ha koll på att det man gör faktiskt leder till något och man får också en klar bild av när det inte gör det och vad orsaken är. Att sedan kunna komma till säljavdelningen med välkvalificerade leads, där var och en har en historik med all information personen tagit del av från företaget, är ju en vinst i sig.

Där jag känt att Marketing Automation-verktygen haft potential till förbättring är i själva funktionaliteten när det gäller att skapa snygga html-mail, tex ett nyhetsbrev. Men under det senaste året har flera MA-system uppdaterat just den funktionen och har nu lagt sig på samma nivå (om inte ännu bättre och mer flexibla) som de vassaste E-mailsystemen.

Markteting Automation + Content Marketing= Hela maskinen

Marketing Automation är en molntjänst och det är en låg teknisk risk att komma igång. Själva framgången med systemet beror mer på hur väl du känner din målgrupp och att du kopplar ihop det med en genomtänkt Content Marketing-strategi. Gör du det har du sedan hela maskinen:

  • Du genererar värdefull information som gör företaget konkurrenskraftigt i dina kunders digitala köpresa
  • Du kan automatisera distribution av content, dvs Lead nurturing och kan bearbeta stora volymer prospects samtidigt, utan att behöva fler resurser
  • Du har full koll på vad, hur och när dina potentiella köpare och befintliga kunder konsumerar materialet

Allt detta för att i slutänden kunna leverera fler välkvalificerade leads till sälj med kortare väg till affär.

Viktigt att tänka på är också att välja rätt sorts system beroende på vilken typ av bolag man är. Den här rapporten från Forrester guidear dig genom marknadens utbud.

Här kan du också läsa mer ingående om både Marketing Automation och Content Marketing och även hur vi kan hjälpa dig med hela maskineriet. Orkar du inte läsa mer? Se vår beskrivande infograf.

By | 2014-08-14T17:53:29+00:00 februari 25th, 2014|Marketing Automation|