Anlita en marknadschef på deltid – tänk på detta!

Du kanske tänker anlita en marknadschef på deltid? Det är en riktigt bra idé! Då får du in en marknadschef på bolaget tidigare än om du väntar tills du har råd med en marknadschef på heltid.

Fallgropar

Det finns dock fallgropar med att anlita en marknadschef på deltid. Om man tar in en ensam konsult som har strategisk kompetens kommer den personen att vara klart begränsad när det kommer till det praktiska. Mycket få personer behärskar både strategi och exekvering.

Om du vill komma igång fort behöver du tänka på att korta ned startsträckan. En marknadschef på deltid som är helt ensam kommer behöva sätta upp processer, köpa verktyg och anlita underkonsulter för att få ihop marknadsfunktionen.

Minimal startsträcka för marknadschef på deltid

Vår rekommendation är att man ser det hela som en outsourcing av hela funktionen. Man säkerställer att det finns marknadsresurser som kan genomföra och att arbetet leds av en person med strategisk kompetens. Hela upplägget bygger på att nyttja beprövade processer och utvalda verktyg som används av kompetent personal. Då blir startsträckan minimal.

Tänk utifrån och in

En marknadschef på deltid behöver vara bra på att tänka utifrån och in. Det betyder att personen måste förstå köparna och deras prioriteringar. När den förståelsen finns kan man kommunicera med köparna mycket tidigare i deras köpcykel än när man bara skryter med sina egna USPar. Det blir fort tröttsamt och är bara intressant för de som precis skall köpa.

För att få riktig förståelse för köparen gör man en personaanalys. Den bygger på fem perspektiv.

Prioriterade initiativ är de saker som köparen prioriterar högst i sin professionella roll. Det är där vår köpresa startar. Sedan tittar man på vilka framgångsfaktorer som finns för att köparen skall lyckas med sitt prioriterade initiativ. När det är klart förstår man köparens drivkraften och kan skapa innehåll kring dessa områden.

Vidare tar man reda på vilka upplevda köphinder som finns på vägen till affär. Så många som möjligt av dessa skall besvaras i digitala kanaler. Köparna vill klara sig själva på webben istället för att prata med säljare. Då vill de ha svar på alla detaljer kring hur det skall gå till för dem att köpa en lösning från ditt företag.

Man behöver även ha insikt i hur själva köpprocessen går till då det gör att man förstår vilka övriga som är inblandade och vad som vanligtvis gör att en köpresa stannar upp.

Det sista perspektivet handlar om de kritiska beslutskriterierna som måste uppfyllas för att det skall bli affär.

När allt detta är klarlagt med hjälp av marknadschefen på deltid kommer resten att gå mycket lättare. Det blir ett tydligt fokus på marknadsföringen och det blir lättare att komma fram till vilket content som är relevant för köparen.

En komplett funktion

Digital marknadsföring är komplext. Det är många delar som måste finnas på plats. Som ryggrad behövs en webbplats som utgår från köparens köpresa och som erbjuder relevant innehåll utöver produktinformation. Innehållet bör vara i olika format såsom text, film, instruktionsvideos, inspelade seminarier och infografer.

En väldigt viktig beståndsdel på webben är bloggen. Bloggen är en förhållandevis enkel kommunikationskanal där man löpande kan få ut relevant information utan större ansträngning. Bloggposter är även ett bra sätt att sökordsoptimera webben så att fler hittar dit när de Googlar.

Det är viktigt att innehållet på siten är skapat med köparens intresse framför ögonen. Det digitala har fördelen att man kan marknadsföra till många utan att det kostar så mycket mer. Därför skall man också förstå vad köparna fokuserar på mycket tidigt i sin köpprocess. Kanske innan de ens vet själva att de är ute på en köpresa. Om man tänker utifrån och in kommer det finnas väldigt mycket att prata med målgruppen om. Det blir marknadschefen på deltid som leder arbetet med att lägga strategin för innehållet på webben.

Webben skall också kunna analyseras löpande så att man förstår vilka förändringar som ska göras för att kunna förbättra effekten.

Marketing automation

Till webben skall man även knyta ett marketing automationsystem som håller reda på vilka individer som besöker webben. Den informationen används för riktade individuella emailutskick för att ge ytterligare köphjälp till köparna. De flesta marketing automationsystemen är avancerade för att klara av alla krav. Det gör att man måste ha djup kompetens för att kunna utnyttja systemets alla fördelar.

Om man sätter upp systemet rätt går det att automatisera flöden som är anpassade för olika typer av köpare.

Sociala media

Man använder med fördel sociala media för spridning av sitt innehåll. Det är i sociala media köparna finns. Man prioriterar den plattform där flest av ens köpare finns. Det sociala är i princip gratis. Man kan dessutom få mycket extra kraft om alla anställda är med och delar i sina egna nätverk. Då får man stor spridning.

Marknadschefen på deltid leder det agila arbetet

Hela marknadsprocessen är dynamisk. Det finns inget detaljerat recept på absolut framgång som man följer. Marknadsföringen bygger på att man har en hypotes och att man sedan testar och justerar beroende på resultatet. Det är bra att följa de agila principerna i marknadsföringsprocessen precis som när man utvecklar programvara. Korta cykler på två veckor där man planerar och genomför marknadsföringen på ett effektivt sätt.

Hela den agila processen leds av marknadschefen på deltid. Planen uppdateras löpandes med hjälp av agila lättanvända verktyg så att alla ser status och vad som skall göras. Utgångspunkten i bedömningen blir hur väl man når de uppsatta målen för varumärkeskännedom och leadsgenerering. För att förstå vilka målnivåer man skall ha går man en analys av säljprocessen där man tittar på konverteringsgraden i varje steg. Sedan kan man räkna ut hur många besökare man behöver på webben för att i slutet sälja på eller över budget.

GDPR

Det är viktigt att marknadschefen på deltid har kompetens kring GDPR. Nya regler ställer nya krav på informationshanteringen. Det kan bli dyrt om man inte följer lagen som blir betydligt strängare än vad vi är vana vid.

Lyssna på avsnittet av Sälj- och Marknadspodden där vi diskuterar hur man etablerar sin första marknadsfunktion.

Vad tyckte du om inlägget?
By | 2017-09-21T09:54:51+00:00 september 5th, 2017|Management|