Effektivt digitalt marknadsföringsarbete

Inom digitalt marknadsföringsarbete gäller det att skapa förutsättningar för effektivt samarbete inom marknadsföringsteamet. Och detta kan ofta vara en enorm utmaning. I och med digitaliseringen har olika roller flutit ihop och blivit allt mer beroende av varandra och därför måste kommunikation flyta i alla riktningar, deadlines vara extremt tydliga och content tillgängligt för alla – hela tiden. För det duger inte längre att presentera planen på måndagsmötet och förlita sig på att alla därefter har koll på veckans uppgifter. Som om marknadskommunikation inte blivit tekniktungt nog, krävs även bra verktyg och systemstöd för att säkerställa ett produktivt teamwork.

Det har börjat växa fram ett massivt utbud av system med samlingsnamn som marketing collaboration tools och marketing management software som ofta överlappar varandra i funktion men sällan erbjuder all funktionalitet som behövs. Utöver det finns det naturligtvis enklare program som underlättar det dagliga arbetet för en marknadsförare, men vi är nog många som hoppas på en universallösning. För mig personligen vore det rena drömmen att slippa alla otaliga logins och hopp mellan browserfönster och hitta ett verktyg som innehåller ALLT. Och med ”allt” menar jag till exempel:

Fildelning

Man vill kunna spara alla filer (i samtliga format) på ett gemensamt server där man både har möjlighet att dela och arbeta gemensamt i dokument och ha full tillgång till bilder och grafik. Det är en stor fördel om det även finns någon form av versionshantering för att undvika att filer raderas av misstag. På Business Reflex använder vi idag Google Drive då vi kan bjuda in både kollegor och kunder att samtidigt arbeta i ett dokument och se de senaste ändringarna. En nackdel är däremot att Drive inte stödjer alla filformat och kräver tredjeparts-plugin för att kunna visa vissa typer av dokument. Vissa företag har kanske också ur säkerhetssynpunkt problem med en öppen plattform.

Kalenderdelning

För att hålla koll på varandras arbetsscheman, men också viktiga planerade händelser och arbetsuppgifter, behövs en gemensam kalender. Att kunna ställa in påminnelser är en nödvändighet. Vi använder Google Calendar som tillåter att man skapar olika kanderar att dela med andra samt väljer vilka kalendrar som ska visas i vyn. T ex har jag en personlig kalender men kan även se kommande aktiviteter i BR’s gemensamma marknadsföringskalender.

Digitalt marknadsföringsarbete i projektledningsverktyg

Då digitalt marknadsföringsarbete ofta sker i projektform går det att använda projektledningsverktyg innehållande någon form av planeringsschema, t ex Gannt eller Kanban. Men då det även finns arbete som sker löpande, utan tydligt start- och slutdatum (t ex underhåll av bloggar och sociala medier) kan det vara svårt att kombinera på ett bra sätt i traditonella scheman. För att planera och fördela ansvar för våra interna projekt och löpande aktiviteter använder vi oss av Smartsheet. Verktyget innehåller en mängd bra funktioner (som vi kommer att gå närmare in på i ett kommande inlägg) och man kan synka till kalenderprogram för att få en påminnelse med länk till uppgiften.

Omnikanalöversikt (för KPI-rapportering)

Vi sitter ju ofta med många kanaler att övervaka (t ex egna webben, e-mail, sociala medier, SEO, annonsering online eller traditionell media) och ibland lika många system för att överblicka aktiviteterna. I brist på verktyg som erbjuder bra integration med samtliga kanaler måste rapporteringen ofta sammanställas manuellt. Av just denna anledning är vi på Business Reflex nödda till att mata in siffror i Google Sheets (en variant av Excel) för att få en samlad bild av alla KPIer.

Kommunikationsplattform

Ofta finns det ju någon typ av internkommunikationssystem för distansmöten och snabbmeddelanden men många använder sig förmodligen oftast av mejl. En fördel är om man kan koppla sitt kommunikationsmedel till sina övriga resurser så att man på ett smidigt sätt kan lägga in länkar till kalenderbokningar, filer och rapporter i sina meddelanden samt spara konversationer kopplade till särskilda projekt. Mina kollegor ringer jag, har videosamtal med och skickar gruppmeddelanden till genom Google Hangouts. Och så mejlar vi – förstås.

Visualisera kommunikationsflöden och hantera digitalt content

När man jobbar med content handlar det ju inte bara om att ta fram intressant material i olika former, utan också om att designa kommunikationskedjor för på vilket sätt det är tänkt att innehållet ska sammanlänkas, spridas och ge önskad effekt. När man förklarar en kampanj för en kund eller för en säljarkår vore det till stor hjälp. Visst finns det program som är avsedda för att göra flow charts, men när jag jobbar fram kampanjer skissar jag oftast för hand i mitt anteckningsblock. Det vore intressant att se exempel på program som på ett visuellt tilltalande sätt åskådliggjorde alla content-delar i en kampanj, hur de står i relation till varandra och hur det är tänkt att de ska publiceras eller distribueras.

Exemplen ovan är alltså plattformar vi använder för vår egen verksamhet, men då vi har många kunder med olika behov prövar vi oss ofta fram i andra verktyg. Vi kommer framöver att presentera våra (subjektiva) erfarenheter av några olika program vi testat, men är samtidigt väldigt intresserade av att höra era. Vilka verktyg använder ni för att organisera ert digitala marknadsföringsarbete? Vilka funktioner saknar ni i era befintliga verktyg? Hör av dig till oss på Business Reflex och berätta!

By | 2016-11-07T15:34:46+00:00 april 22nd, 2016|Management, Standard|