Den moderna VDns vardag

Lönsamma företag behöver ständigt förnya sig i takt med sin omgivning. Det handlar ofta om att utveckla nya varor, tjänster och affärsmodeller. Men kanske ännu mer om att arbeta smartare och förstå sina kunder i en alltmer komplex miljö, där mer sälj inte längre är likamed ökad försäljning och traditionell marknadsföring inte längre levererar resultat. Mitt i detta står dagens VD vars högsta prioritet i de allra flest fall är att växa med bibehållen lönsamhet men med nya metoder och genom nya kanaler. Hur gör man då?

Konkurrenskraftiga företag kännetecknas av innovation och effektivitet, där både viljan och möjligheten att tänka nytt är avgörande. Tidigare har man ofta satt likamedtecken mellan tillväxt och en utökad säljkår. Dagens köpare är dock inte lika förutsägbar, i detta avseende åtminstonde. Idag vill kunden göra större delen av sin köpresa själv med hjälp av digitala kanaler och den uppsjö av information som en digital värld erbjuder. Traditionellt sälj är alltså varken effektivt eller uppskattat längre.

Istället får man fundera på hur man kan marknadsföra sin produkt på ett sätt och i ett forum som skapar nyfikenhet och viljan att veta mer. Förmågan att dela med sig av kunskap och ny inspiration har idag blivit en av de mest effektiva säljstrategierna men det kräver ett nytt arbetssätt en ny strategi och moderna verktyg jämfört med den traditionella marknadsföringen. För att få tips på hur du som VD ska skapa lönsam tillväxt genom relevant marknadsföring läs vår VD-guide här.

Happy Thursday!

By | 2016-11-14T15:22:28+00:00 februari 11th, 2016|Content marketing, Management|