Försäljning

En utvecklad marknadsavdelning leder till tillväxt för B2B företag

Atti Shamlou

Publicerad 12 March 2019

Atti Shamlou

Publicerad 12 March 2019

Inledning

Teorin om de fem faserna har vi på Business Reflex skapat baserat på vår egen erfarenhet av att studera och implementera digital marknadsföring hos ett stort antal företag inom B2B i Sverige. Under det arbetet har det blivit tydligt vad som definierar respektive fas samt vad utmaningarna är.

De fem faserna

Fas 1 – Inifrån och ut
Fas 2 – Utifrån och in
Fas 3 – Digital affärsgenerering
Fas 4 – Digital kundupplevelse
Fas 5 – Profit Center

1. Inifrån och ut – kommunikation om sig själv

I fas 1 ligger fokus på att kommunicera kring sig själv och det egna företagets produkter, tjänster, lösningar och möjligen kärnvärden. Allt går ut på att presentera unika fördelar och vad produkter eller tjänsterna handlar om. Man försöker hålla ihop sitt varumärke rent visuellt så att kommunikationen på ett enhetligt sätt speglar varumärkets värderingar och kärnvärden.

2. Utifrån och in – lösa köparens utmaningar

Fas 2 bygger på en större kunskap kring den du vill nå fram till och att dra nytta av den förståelsen i sin kommunikation. Man pratar mindre om sina egna fördelar och mer om de utmaningar köparen har. Content som produceras är huvudsakligen av en hjälpande och inspirerande karaktär.

3. Digital affärsgenerering – integrera sälj och marknad

I fas 3 är marknad och sälj fullt ut integrerat. Det finns en sammanhållen process för affärsgenerering där olika kompetenser hakar i varandra för att stötta köparna i alla faser av köpresan. De digitala och fysiska kontaktpunkterna ger samma upplevelser.

4. Digital kundupplevelse – värdeskapande kommunikation

I fas 4 jobbar man med att leverera värdeskapande digitalt innehåll i alla faser av kundens livscykel. Om fokus tidigare enbart varit att hitta nya kunder ska man nu även generera merförsäljning och jobba med kundnöjdhet.

5. Profit Center – en egen verksamhet

I fas 5 drivs marknadsföringen som en egen affärsverksamhet med två olika syften som har en stark synergi mellan varandra. Det handlar både om att driva effektiv marknadsföring, som i fas 4, och att marknadsföringen genererar egna intäkter. Kanske är det till och med en egen affärsverksamhet som står på sina egna ben. Det är inte alla företag som behöver ta sig till fas 5, men för många som tar sig till fas 4 är det ett naturligt nästa steg i utvecklingen.

Vill du skapa tillväxt med effektiv försäljning?

Boka ett möte med oss. Vi älskar utmaningar och ser fram emot att hitta bästa lösningen för att du ska kunna nå dina mål!

Dela den här artikeln

Inlägg i samma kategori

 • KPI marknadsföring

  Försäljning

  10 KPI:er att hålla koll på för ökad tillväxt inom B2B

  10 KPI:er att hålla koll på för ökad tillväxt inom B2B

 • Introduktion till Account Based Marketing - ABM

  Försäljning

  Introduktion till Account Based Marketing

  Introduktion till Account Based Marketing

Vill du skapa digital tillväxt med effektiv försäljning?

Vår passion är att hjälpa B2B-företag växa med rätt affärer. Kontakta oss så går vi igenom hur er transformationsresa kan se ut – helt kostnadsfritt!