Digital Marknadsföring

Så organiserar du den moderna marknadsfunktionen

Lars Dahlberg

Publicerad 3 February 2023

Lars Dahlberg

Publicerad 3 February 2023

En kritisk resurs för att nå tillväxtmålen

Inom B2B har marknadsföringen under senare år gått från stödfunktion till att vara kritiskt för företagets möjlighet att få affärer. Tittar man historiskt på mindre till medelstora bolag inom branschen, anställs ofta en marknadsförare eller marknadschef för att sköta hela marknadsfunktionen, samt stötta säljorganisationen.

Idag ser bilden annorlunda ut, då den moderna marknadsföringen blivit både komplex och omfattande. Kort sammanfattat så är det en omöjlig uppgift för en person.

Varför ser det ut så? Spelplanen har förändrats i takt med den digitala utvecklingen. Kanalerna har blivit allt fler såväl som kraven på teknisk kompetens. Dessutom har köparen fått mer makt i att självständigt göra research.

Vi måste på djupet förstå köparen och försöka möta denne i rätt kanaler, vid rätt tidpunkt, med rätt budskap. Detta kräver en uppsjö av kompetenser!

 

Vilka är då dessa kompetenser? Nedan har vi listat några av de viktigaste!

 • Kunskap om processen för digital affärsgenerering
 • Utveckla digitalt content (i text och bild)
 • Förståelse för varumärkesutveckling
 • Ta fram digitalt säljmaterial
 • Vetskap om att skapa “Though Leadership”
 • Kunskap om att utveckla digitala plattformar (så som sociala medier, integrationsverktyg, och liknande)
 • Annonseringskompetens (ex. LinkedIn, Google Adwords, programmatics)
 • Kunna underhålla och utveckla modern webbsida (som stöttar digital affärsgenerering)
 • Införa och underhålla verktyg för Marketing Automation (så som HubSpot, Sales Force)
 • Djupgående kunskap om CRM-system
 • Arbete med verktyg för dataanalys och tolka data
 • Kunna påvisa värde av marknadsföring, genom rapportering och KPI:er

 

Samla all markadsföringskompetens i en funktion

Listan ovan visar hur svårt det är för en person att ensam sköta marknadsföringen. Om personen i fråga är marknadschef så behöver en hel del tid även läggas på strategiskt arbete kopplat till bolagets utveckling. 

Vad finns det då att göra? Somliga väljer att utöka marknadsfunktionen genom att anställa. Detta är dock både kostsamt och ställer höga krav på att personen besitter många kompetenser.

Andra väljer att ta in externt stöd i form av byråer med olika specialistkompetenser. Utmaningen då brukar vara att få alla att arbeta mot samma mål, mycket tid av den interna resursen kommer att krävas för koordinering. 

 

Det finns andra alternativ! Ett effektivt sätt är att köpa in tjänsten av en fullservicebyrå. Då kan marknadsföringen drivas som en funktion mot definierade affärsmål.

Genom att samla specialistkompetenserna på ett ställe blir även ansvaret för helhet och resultat tydligare. Ett extra bra alternativ för tillväxtbolag som behöver kunna skala upp och ner beroende på utvecklingen. 

Vill du veta mer? Lyssna på vår podcast eller läs mer om hur Business Reflex kan bli er marknadsfunktion

En byrå
att växa med.

Från mindre marknadsinsatser till en fullskalig marknadsavdelning. Våra paket täcker de behov du har för din digitala marknadsföring.

Ring: 08-703 25 40
eller läs mer om våra:

Dela den här artikeln

Inlägg i samma kategori

 • Digital Marknadsföring, Hubspot

  Stärk varumärket med HubSpot AI Power Tools

  Stärk varumärket med HubSpot AI Power Tools

 • e-postmarknadsföring

  Digital Marknadsföring

  E-postmarknadsföring – Skräddarsydda kampanjer för starkare kunderelationer

  E-postmarknadsföring – Skräddarsydda kampanjer för starkare kunderelationer

Låt oss hitta bästa lösningen för dig.

Boka ett kort möte med en av våra marknadsexperter.