Digital Marknadsföring

5 digitala marknadsstrategier du behöver ha koll på

Lars Dahlberg

Publicerad 28 January 2015

Lars Dahlberg

Publicerad 28 January 2015

marknadsstrategi

Inledning

Content Marketing blir en allt mer tydlig strategi för att driva modern effektiv marknadsföring. Hela 55% av B2B bolagen enligt CMIs undersökning planerar att satsa mer på Content Marketing under 2015.

Det finns stora vinster, men det finns som vanligt många fallgropar och stora utmaningar på vägen. En av dessa handlar om hur content ska spridas via digitala kanaler så att den tilltänkta köparen hittar det och kan dra nytta av det så att det stöttar just deras köpresa. Detta kallar vi ofta för content promotion. Det är lite av en djungel eftersom det finns en stor mängd med olika typer av kanaler och tekniker. Det är viktigt att inte bara lyckas med sin promotion utan även hitta en ekonomisk effektivitet (ROI). För att lyckas är det dock i grunden 5 strategier du behöver ha god förståelse för. I denna bloggpost ger vi dig en snabb översikt av dessa.

5 digitala marknadsstrategier

Det är dessa 5 strategier som du behöver förstå:

 • Owned, earned and paid
 • Marketing Partnerships
 • 4.1.1
 • Personliga digitala varumärken
 • SEO

Ska du lyckas som modern marknadsförare i den digitala världen är alla dessa viktiga för långsiktig framgång. På kort sikt kan det inom B2B i Sverige räcka långt med att bara börja jobba med Content Marketing på ett strukturerat sätt och nyttja grundläggande promotion aktiviteter samt att detta görs regelbundet.

Owned, earned and paid

Detta begrepp pratas det mycket om i marknadsföringskretsar. Allt bygger i grunden på att publicera relevant content i de kanaler där du själv har kontroll (Owned). Detta är oftast din egen web eller bloggar. Det kan även vara i form av t.ex Appar. Det är hit du vill driva dina digitala kontakter och konvertera dessa så att de blir kända för dig. Ditt content blir där med intressant och du vill nu få dina digitala följare att dela på detta till andra. Det är det vi kallar för earned. Det ger oss spridning till nya kontakter som där med kan föras till oss för konvertering. Många gånger räcker inte detta utan du behöver även jobba med att betala (Paid) andra för att få en effektivare spridning för att du ska upp nå det resultat du önskar.

Marketing Partnerships

Marketing Partnerships är ett begrepp som börjat diskuteras allt mer. Det handlar i grunden om att du letar efter samarbeten med andra bolag som har digitala följare och kunder som skulle som nästa naturliga steg vara intresserade av det du erbjuder. Du hjälper det bolaget med att producera relevant content till deras målgrupp som leder till att det kan bli ett köp av ditt erbjudande. Det tillför ett mervärde för din Marketing Partner. I nästa steg kanske din Marketing Partner kan erbjuda content till dina följare som inte är deras kunder och i nästa steg ge samma fördel för dem. En win/win situation uppstår som snabbt och till låg kostnad kan skapa mycket stora värden. Det finns ett antal kände exempel på detta. Titta bland annat på hur Guitar Center och Converse har skapat ett mycket framgångsrikt koncept de kallar för “Get out of the garage”.

4:1:1

4:1:1 är en princip som används vid promotion via kanske framför allt Sociala Media. Det går ut på att man delar andras content som är relevant för din målgrupp 4 gånger. Sen delar du ditt eget content och sist pratar du om det värde du tillför och vad du gör. Processen börjar sedan om från början. Fördelen är att andra gillar att du delar deras content och kan sedan stötta dig att göra det samma eftersom du visar att du också har content. Skillnaden blir stor jämfört med att fokusera enbart på sitt eget content och sig själv.

Personliga digitala varumärken

Många gånger är personer mer intressanta att ha som avsändare än bolag. Det finns stora möjligheter för ett bolag att lyfta fram sina intressanta personer som är relevanta för din målgrupp och bygga varumärken kring dem som hänger ihop med ditt bolags varumärke. Det krävs ett fokuserat arbete och engagemang från dessa personer men kan bli en mycket framgångsrik strategi i kombination med övriga.

SEO

Det blir mer och mer känt att sökmotorerna allt mer fungerar som den mänskliga hjärnan. Finns det relevant content på din site och siten ses som relevant generellt så ökar sannolikheten att du ska bli hittad vid organiskt sök. Du behöver ha god förståelse för hur modern SEO fungerar och jobba långsiktigt och aktivt med detta. Det finns inga snabba genvägar längre.

En byrå
att växa med.

Från mindre marknadsinsatser till en fullskalig marknadsavdelning. Våra paket täcker de behov du har för din digitala marknadsföring.

Ring: 08-703 25 40
eller läs mer om våra:

Dela den här artikeln

Inlägg i samma kategori

 • Digital Marknadsföring, Hubspot

  Stärk varumärket med HubSpot AI Power Tools

  Stärk varumärket med HubSpot AI Power Tools

 • e-postmarknadsföring

  Digital Marknadsföring

  E-postmarknadsföring – Skräddarsydda kampanjer för starkare kunderelationer

  E-postmarknadsföring – Skräddarsydda kampanjer för starkare kunderelationer

Låt oss hitta bästa lösningen för dig.

Boka ett kort möte med en av våra marknadsexperter.