En ny era kräver en ny marknadsfunktion

Marketing Automation
På Business Reflex pratar vi väldigt sällan om vad vi säljer. Vi koncenterar oss på att vara relevanta och hjälpande. Men nu gör vi ett undantag då vi lanserar en ny tjänst.

Lanseringsfika

Därför bjuder vi på lanseringsfika mellan 08:00 – 09:00 fredag den 4 september på Fabrique Lilla Nygatan 12 i Gamla Stan. Välkommen den som vill!

Business Reflex Marketing Management

För att hjälpa företag att anpassa sig till en ny digital era lanserar vi, Business Reflex som digital B2B-marknadsföringsbyrå, en ny typ av tjänst för mindre och medelstora B2B-företag.

Business Reflex Marketing Management kan närmast beskrivas som en komplett marknadsavdelning på kran. Tjänsten ger köparna en komplett marknadsfunktion för den digitala marknadsföringen som om man hade egen anställd personal.

Tjänsten börjar med att man tar fram rätt digital marknadsstrategi och övergår sedan i ett löpande åtagande där Business Reflex sköter all marknadsföring på webben, via email och i sociala media. Allt fokuserar på att generera fler och bättre affärer. Inom ramen för tjänsten fungerar Business Reflex även som en contentbyrå och producerar text, ljud, bild och video.

Kunderna kan välja att betala för tjänsten baserat på utfall i form av mätbar varumärkeskännedom och kvalificerade affärsmöjligheter.

USP*-varning!

Med Business Reflex Marketing Management slipper man köpa tjänster och programvara från en massa olika leverantörer, man slipper rekrytera marknadsförare och man slipper kompetensutveckla personalen. Istället får man:

  • Tillgång till digitala experter
  • Specialanpassad programvara
  • Metoder för avancerad digital marknadsföring

En ny era inom marknadsföring

Marknadsföring är snabbt påväg in i en ny era. Boken “The 7th era of Marketing” är skriven av Robert Rose som varit med och startat Content Marketing Institute (CMI) tillsammans med Joe Pulizzi tar upp just detta. Marknadsföring måste bli värdeadderande och hjälpa köparen på en digital köpresa från intresse till en nöjd kund som köper igen och rekommenderar andra. Marknadsföring blir den mest avgörande framgångsfaktorn för moderna företag i hur de positionerar sig och konkurrerar på marknaden.

I takt med den digitala revolutionens framfart blir marknadsförarens vardag allt mer komplex. Idag skall en marknadsförare bemästra upp till 20 olika verktyg och en rad sociala plattformar för att vara effektiv. Kompetenskraven är mycket stora, därför är det svårt för mindre och medelstora företag att hitta och behålla rätt personer. Samtidigt är marknadsförarna inom B2B en utsatt grupp som ofta får större ansvar än befogenhet. Det är slitsamt att vara ensam marknadsförare inom B2B.

Våra kunder får en partner som tar ansvar för långsiktigt varumärkesbygge och en effektiv leadsgenerering. Vi gör hela jobbet och vi tar betalt efter utfall. Vi är något annat än alla byråer och konsulter som bara levererar sin lilla del och där kunden till slut i alla fall sitter med marknadsutmaningen i knät.

Tjänsten Business Reflex Marketing Management ger kunderna till gång till en digital marknadsavdelning med en unik samling spetskompetens. Business Reflex använder avancerade metoder som Content Marketing och verktyg som Marketing Automation. Arbete bedrivs baserat på Business Reflex metoder och modeller för effektiv digital marknadsföring.

Nu var det sagt!

* USP – Unique selling point

By | 2015-09-02T22:09:03+00:00 september 3rd, 2015|Content marketing|