Här lägger vi alla bloggar som handlar om affärsutmaningar och trender.

En ny tillväxtstrategi för Startups

Inledning Som startup ligger ofta fokus på att så snabbt som möjligt realisera sin första produkt, Minimum Viable Product (MVP). Generellt sägs det att det inte får ta mer än 6 månader att realisera [...]

By |2017-12-27|

Så gör du en personaanalys

Inledning Hur väl känner du egentligen din persona? Personaanalysen är en grundsten i arbetet med modern marknadsföring där man utgår från sina köpare snarare än från sitt eget erbjudande. Principen [...]

By |2017-10-19|