I detta avsnitt intervjuas Erik Modig som är forskare på Handelshögskolan. Erik har nyss kommit ut med boken Bang for the buck.

Det finns mycket att prata om kring Bang for the buck. Ett centralt concept är de tre olika aspekterna av beslutsfattande. Vi har utvärderaren, snabbtänkaren och den emotionella beslutsfattaren. Man måste tänka på alla tre! Vi går igenom hur det går till.

Vi pratar även om hur mycket som hänger på de första ögonblicken i ett möte med en person eller ett varumärke och hur viktigt det är att tänka på alla kundinteraktioner. Allt påverkar beslutet och ju mer av interaktionen som är genomtänkt och designad ju mer kontroll har man över mötet. Det bygger en bra grund för kundrelationen och köpbeslutet.

Bang for the buck Erik Modig

Man når Erik enklast på erikmodig.com.