6 tips till tillväxt för försäljningschefen 2016-11-15T16:23:17+00:00

Project Description

6 tips till tillväxt för Försäljningschefen

Hur den moderna försäljningschefen kan ta sig ann utmaningarna

Ladda ner våra tips till försäljningschefen

Dagens försäljningschefer är allt mer pressade. Kunderna inom Business 2 Business är allt svårare att få grepp om och den hjälp man kanske fått från marknadsfunktionen blir allt sämre. Det finns ofta en ”konflikt” mellan sälj och marknad eller i ett mindre företag brist på resurser och fokus på att driva marknadsföring. Nu finns det ett sätt att lösgöra potentialen i säljorganisationen och få marknadsfunktionen att generera fler kvalificerade leads. Det kallas Content Marketing och Marketing Automation. Läs vårt white paper om hur den moderna försäljningschefen kan ta sig ann utmaningen.

Fyll i dina uppgifter så skickar vi guiden till dig!

2016-11-15T15:01:33+00:00

White Paper mall

Använd denna mall när du skall skriva ditt white paper. Då får du hjälp att skriva något som blir relevant för dina köpare. Du kommer även igång lättare med hjälp av instruktionerna i mallen.

2016-12-02T15:56:39+00:00

Morgondagens digitala marknadsstrategi

Det är inte lätt för en VD i ett normalt företag inom B2B (Business to Business) att hänga med och fatta rätt beslut om den marknadsstrategi - och i förlängningen säljstrategi - som skall möjliggöra tillväxt.

2016-12-02T16:05:37+00:00

VD-guiden till lönsam tillväxt

Kom igång med att basera er nya tillväxtstrategi på Content Marketing, så fort som möjligt. Genom denna nya strategi kan ni påbörja en mer effektiv utveckling av er verksamhet - skapa lönsamhet snabbt och till minsta möjliga insats.