About Anders Hermansson

Anders Hermansson tror på att det går att göra bättre affärer om man utgår från köparen. Fel affärer görs då säljarna pushar och övertalar köparna. Det blir fel för både säljare och köpare. Köparen blir missnöjd och sprider negativitet, säljaren behöver hela tiden hitta nya köpare. Ett mödosamt och dyrt jobb. Det finns bättre sätt!